FEMINISTKY.SK

Čarodejnice z Ghany
February 8th, 2021
Obyvateľky jedného z čarodejníckych táborov v Ghane.


Mysleli ste si, že hon na čarodejnice je prekonaný stredoveký fenomén? Omyl, na severe Ghany dnes existuje minimálne šesť táborov pre novodobé čarodejnice, teda obyčajné ženy, ktoré vylúčili ich vlastné komunity.

Stovky nepohodlných žien, predovšetkým slobodných matiek, vdov a senioriek sa do izolácie dostali len preto, že ich okolie označilo za príčinu zlého počasia, prípadne choroby. Väčšia obvinení má pritom mizogýnny a sexistický charakter: „čarodejnice“ sú často obeťami svojich žiarlivých partnerov, ktorí ich nezriedka mučia a upaľujú za živa. Ženy, ktoré sú neplodné, prípadne stratili plodnosť, sú zas pre komunitu bezcennou príťažou.

Zásadný vplyv na pretrvávajúce obviňovanie žien z čarodejníctva má proces sociálno-ekonomického rozvoja spojený s dekolonizáciou. Ženy sú častokrát zabíjané a vyháňané pre záujem okolia o pôdu, ktorú vlastnia (napríklad po smrti manžela). Zálusk na ňu má nielen príbuzenstvo, ale aj o veľké nadnárodné spoločnosti. Oblasti, v ktorých prebieha hon na čarodejnice najčastejšie, sú zároveň miestami, kde investori plánujú rozvíjať turizmus a stavať zábavné parky.

Matky do svojich nových domovov, teda odľahlých chatrčí z blata, zväčša prichádzajú so svojimi deťmi. Na ne má izolácia osobitne negatívny vplyv. Nemajú prístup ku vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a dostatku potravín.

Problém si všimla aj vláda, ktorá sa pred pár rokmi snažila tábory zavrieť. Aktivisti a aktivistky však upozornili na to, že návrat žien do svojich komunít pre ne predstavuje nebezpečenstvo. Okolie by ich pravdepodobne neprijalo a opätovne vyštvalo. Tábory tak fungujú dodnes a ich obyvateľky ich považujú za svoj domov.

➡ O probléme novodobého čarodejníctva nedávno diskutovala aj marxistická feministka Silvia Federici, autorka známeho textu „Kaliban a čarodejnica“, spolu s hudobným producentom Ianom Brennanom a filmárkou a fotografkou Marilene Umuhoze Delli. Trojica sa v rozhovore dotkla aj úlohy kapitalizmu v rámci tohto starodávneho fenoménu.

➡ Ak vás zaujíma zvuk čarodejníckych táborov v Ghane, vypočujte si nahrávku Iana Brennana priamo z miesta činu. Album „Which Camp“ obsahuje napr. pieseň s názvom „Nenávisť ma vyhnala z môjho domova“.

➡ A na záver tip na webinár s etnologičkou a historičkou Katarínou Nádaskou s názvom „Dejiny čarodejníctva", ktorý sa uskutoční 24. februára.