FEMINISTKY.SK

Ženské telo nie je atrakcia
May 4th, 2023
1000x1000-1463659983-foto-prasateckocz.jpg

Naša známa dostala ponuku účinkovať ako bagristka vo videoklipe istej stavebnej firmy. Ako žena mala prispieť k zvýšeniu sledovanosti videa. Vraj ju ako brigádničku za pár dní zaučia na malý bager, nemusí ani niesť hmotnú zodpovednosť. Nulové predošlé skúsenosti s ťažkou technikou nie sú prekážkou. Ak je také jednoduché naučiť sa obsluhovať bager, prečo majiteľ firmy nepozná žiadne bagristky? A prečo nejakú nezaučí a riadne nezamestná, ale radšej ju chce obsadiť do klipu ako príťažlivý prvok?


Známa ponuku odmietla s odôvodnením, že robiť zo seba atrakciu považuje za neúctivé a vulgárne. Majiteľ firmy sa následne urazil a pasívno-agresívne dodal, že už má niekoľko iných žien, ktoré túto „slušnú ponuku so slušným zárobkom“ rady prijmú.


Účelové spájanie ženských tiel s celkom nesúvisiacimi oblasťami je bežná prax. Ženy sa prezentujú nahé, sporo odeté či v oblečení zvýrazňujúcom krivky. Objavujú sa v lacných kalendároch, klipoch, reklamách. Propagujú najnovšie modely áut a pri cestách nás lákajú na kúpu kosačiek. Na výstavách, autosalónoch a „otváračkách“ nevystupujú v pozíciách riaditeliek spoločností, ale ako kulisy. Majú byť pekné, mlčať, doširoka sa usmievať a stáť na nohách (niekoľko hodín a na vysokých podpätkoch), prípadne rozdávať welcome drinky.


img_20190807_175403.jpg


Dôvod je prostý a jediný – pritiahnutie pozornosti, resp. úspešný predaj produktu. Ženské telo je atrakciou a lapačom (poväčšine mužských) očí. Stáva sa objektom, dehumanizuje sa. A kto si myslí, že podobné praktiky na Slovensku ostali v minulosti ako škaredý depozitár deväťdesiatych rokov, je na omyle. Tento sexistický kiks je, žiaľ, stále v obľube. Marketéri a marketérky sú pri tvorbe reklám obozretnejšie, keďže prvky sexizmu si všíma Rada pre reklamu. Ženské telo sa teda využíva sofistikovanejšie.


Podobne ako majiteľ predávajúci bagre z príbehu v úvode, mnohí a mnohé pri kritike sexistického využívania žien v obchode namietajú, že do týchto procesov vstupujú dobrovoľne. V podstate majú rovnaký cieľ ako muži – zarobiť. Je však rozdiel vyjadrovať slobodne svoju sexualitu a nechať svoju sexualitu zneužívať inými – v angličtine je to jasnejšie formulované ako „being sexual vs. being sexualized“. V prvom prípade môžeme hovoriť o pozitívnom vzťahu k vlastnému telu, ktorý sa daná žena nebojí otvorene ukázať navonok. Ak je však ženské telo využité ako zdroj finančného či kariérneho prospechu inej osoby či firmy, je to ponižujúce a robí to zo žien neľudské atrapy.


snimka-obrazovky-2018-10-04-o-14-42-43.png


Navyše, spájanie žien s technikou ostro kontrastuje s realitou, v ktorej prevláda nedôvera v ich schopnosť s technikou narábať. Z tejto nedôvery môžu prameniť nerovnosti šancí na vykonávanie alebo získanie danej práce, nižšie zárobky či nepríjemná komunikácia pri práci. Týmto následkom a neprimeranému správaniu musia čeliť napr. lekárky, vedkyne, ženy v IT sektore, ženy pracujúce s obrazom a zvukom (fotografky, kameramanky, dídžejky, zvukárky, strihačky, hudobníčky atď). Diskriminácii čelia tiež ženy v automobilovom či stavebnom priemysle a určite je týchto povolaní viac.


Ako z toho von? Prestaňme považovať ženy za sexuálny objekt a radšej im dovoľme prejaviť sexualitu bez obáv z ponižovania a zneužívania. Umožnime našim dcéram získať vzdelanie v oblasti, ktorá ich baví, podporme ženy vo výkone akejkoľvek profesie a pristupujme k nim s dôverou, rešpektom a bez predsudkov. To by na začiatok úplne stačilo.