FEMINISTKY.SK

25. marec – Deň zasadenej tekvičky vol. 2
March 23rd, 2012

Už je to tu zas! Prichádza 25. marec, a teda Deň zasadenej tekvičky. Zasadenú tekvičku na rozdiel od minuloročnej mimoriadne hojnej mediálnej podpory, tento rok oslávia 25. marca o 17:00 v Dóme sv. Martina a neskorším pochodom k Modrému kostolíku, kde sa nachádza pamätník „hovienku“. Za rozhodnutím osláviť tekvičku práve pri tomto pamätníku stojí pravdepodobne očividná spojitosť pohnojenej úrodnej pôdy a zbožného želania bohatej úrody tekvíc aj do budúceho roku.

Tohtoročný nezvyčajne teplý marec Marec je však mesiacom vhodným nielen na sadenie rôznych plodín, ale aj mesiacom koncentrácie jedovatých konzervatívnych plynov v atmosfére. Jedovaté plyny sa zvyknú hromadiť vždy v marci (zvyčajne okolo 25. marca), ich výskyt je však častý aj v iných mesiacoch, čo spôsobuje problematický rast užitočnej a pestrej flóry. Príroda v záujme zachovania pestrosti tak bude musieť zmobilizovať všetky svoje sily a jedovaté plyny pohltiť. Napríklad, zaistením, že pomer „úrodného kompostu“ neprevládne nad pomerom tekvičiek.

Stiahni si obrázok, vyrob nálepku a daj v uliciach vedieť, že 25. marec je Deň zasadenej tekvičky.

UPD: Pamätník "hovienku" a jeho okolie boli vylepšené hľa takto: