FEMINISTKY.SK

Anton Chromík a Aliancia za rodinu proti stratégii globálneho vzdelávania
January 11th, 2023
322396734_5862974950462663_6285749237349348728_n.jpg

Poznámka: na titulnej fotografii je Tomáš Kováčik (zdroj: Aliancia za rodinu)


Anton Chromík spísal spolu s Alianciou za rodinu petíciu proti navrhovanej Stratégii globálneho vzdelávania, ktorú vypracoval odborný tím pod vedením Juraja Hipša. Predkladajú nám tak svoje vnímanie sveta od rodovej rovnosti a LGBT ľudí cez globálne občianstvo, národ, migráciu, vojnové konflikty, klimatickú krízu, konšpiračné weby až po systémový rasizmus. Prinášame súhrn toho, čo petícia obsahuje.


  • Z dokumentu žiadajú vypustiť všetky zmienky o globálnom občianstve. Nemajú totiž vedomosť o „žiadnej globálnej vláde či o globálnom štáte, ktorého by sme boli občanmi“, čím potvrdzujú, že absolútne nechápu, o čo v tomto type vzdelávania ide. S termínom svetoobčianstvo majú zásadný problém, lebo by mohlo znamenať zosadenie mýtického národa (slovenského) a mýtickej rodiny (ocko mama dve zdravé biele deti) ako základnej bunky spoločnosti z piedestálu.

322231386_715320376781946_6302111853715679467_n.jpg

Zdroj: Aliancia za rodinu  • Odstrániť chcú aj zmienky o rodovej rovnosti či o LGBTI+ témach, lebo rod podľa nich neexistuje. A hoci keď zdanlivo súcitne konštatujú, že „príťažlivosť k rovnakému pohlaviu je veľmi veľká životná ťažkosť, ktorú si určite pre svoje deti rodičia neželajú. Homosexualita prináša zdravotné riziká a rodiny sa nedočkajú vnúčat“, dočítame sa, že LGBT ľudia nie sú ľudia, ale životný štýl, naoktrojovaný predstaviteľmi*kami „homosexuálnej lobby“.

  • Nevidia ani súvislosť medzi reštriktívnou migračnou politikou (uzavretosťou spoločnosti) a negatívnymi postojmi k migrujúcim osobám. Zmienku o nej navrhujú vyhodiť.

  • Aliancia s Chromíkom majú problém aj s citovaním postojových barometrov, ktoré popisujú ignorovanie diskriminácie a neznášanlivosť populácie voči menšinám. „Len 41% obyvateľov Slovenska si myslí, že diskriminácia voči Rómom je rozšírená (oproti 61% priemeru EÚ) a len 25% si myslí, že je rozšírená diskriminácia na základe sexuálnej orientácie (oproti 53% EÚ). Na druhej strane, len 29% ľudí na Slovensku by nevadilo, keby ich dieťa malo ľúbostný vzťah s osobou patriacej k rómskemu etniku (oproti 48% priemeru EÚ) a len 21% ľuďom by nevadilo, keby ich dieťa malo vzťah s osobou rovnakého pohlavia (oproti 55% priemeru EÚ).“ Tento stav vecí nepovažujú za problematický a navrhujú zmienku o barometroch vypustiť. Nevidia súvislosť medzi aktívnym vedením mládeže k tolerancii a znižovaním neznášanlivosti, „lebo to, ako pozitívne či negatívne sú vnímaní príslušníci rôznych etník či národov nesvedčí nič o diskriminácii alebo o nedostatku vzdelania, ale skôr o tom, aké nálady na základe mnohých faktorov a udalostí prebiehajú v tej ktorej spoločnosti.“ To, o aké faktory ide a čo tieto nálady spôsobuje, už nevysvetľujú.

  • Problém majú aj s uvedením prieskumov o postojoch slovenského obyvateľstva k vojne na Ukrajine, k EÚ, demokracii a úlohe hybridnej vojny. V bode, ktorý navrhujú vypustiť, sa spomína aj prieskum, podľa ktorého prahne po autoritatívnom lídrovi zarážajúco vysoké percento ľudí slovenskej populácie. „Téma hodnôt, ktoré považujú Slováci za dôležité oproti EÚ, (…) , ale môže a má byť hodnotou, ktorá je nám vlastná a je vecou našej identity.“

Čítame to správne, že pán Chromík popiera vplyv dezinformácií a čoraz viac fašizujúcu sa spoločnosť považuje za prejav národnej identity, ktorý treba akceptovať?


  • Konzervatívci z Aliancie síce nepopierajú klimatickú zmenu a jej dôsledky, no tvrdia, že „aj na také [dôsledky, pozn. redakcie], ktoré nie sú spôsobené ľudskou činnosťou je potrebné sa pripraviť“. Relativizovaním zodpovednosti ľudstva za vznik klimatickej krízy sa však pridávajú k oponentom environmentalistickej vedeckej obce a prispievajú k ospravedlňovaniu globálnej nečinnosti v tejto oblasti.

  • Autori petície zároveň odmietajú, aby sa globálne vzdelávanie dotýkalo predmetu náboženská výchova. Na tú má predsa patent cirkev a štát nemá vznášať požiadavky na to, čo patrí do náboženských učebných osnov.

  • Neodpustili si ani bigoťácku bolestínsku klasiku – prenasledovanie kresťanov a konzervatívne zmýšľajúcich ľudí. Skrátka, ak presadzujete útoky na reproduktívne zdravie žien, neznášanlivosť voči LGBT ľuďom či osobám na úteku, majú vás nechať na pokoji a tolerovať „váš konzervatívny názor“. „Od takéhoto konštatovania nie je ďaleko k tomu, aby sme budovali vlastne iný typ predsudkov k veriacim, konzervatívnym názorom,“ tvrdia.

  • Autor petície sa pýta: „Čo má byť zámerom globálneho vzdelávania? Zvyšovať počet obyvateľov, ktorí nemajú problém s ľúbostnými vzťahmi svojich detí s osobami rovnakého pohlavia?“ Áno, milá Aliancia za rodinu, presne tak, lebo to je cieľom otvorenej spoločnosti, v ktorej sa nevraždí na základe príslušnosti k nejakej menšine.

V petícii nájdeme aj toto tvrdenie: „Milovať ľudstvo je príliš jednoduché, ale milovať konkrétneho človeka s jeho dobrými aj zlými stránkami, to je skutočná úloha.“


Po slovách teda čakáme činy.


Aliancia za rodinu odhalila karty. Čo sa zmenilo od veľkého dobrodružstva v roku 2015? Nič, len už vieme, ako to v AZR majú aj s ostatnými témami, nielen s „tradičnou rodinou“.


Pri písaní tohto textu nám v ušiach znie toto:


ZDROJE:
https://www.facebook.com/HipsJuraj/posts/pfbid02NaX4snX4SUzYpWDcMmtZiamyPEKKNkEKTCTAZMPRXo1hthcvuasDnDw3V3HsZbPZl
https://www.podpisem.sk/petition/nevnucujme-detom-progresivnu-ideologiu-cez-globalne-vzdelavanie/