FEMINISTKY.SK

Bezplatné interrupcie pre všetky ženy bez ohľadu na vek!
February 15th, 2021
Marek-1.jpg


Už o 13 dní nadobudne platnosť nové znenie vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Vek nad 40 rokov sa v rámci nej vypúšťa ako zdravotná indikácia, pre ktorú ženám nad 40 rokov interrupcie doposiaľ hradila zdravotná poisťovňa. Miništrant Krajčí pritom nezmyselne argumentuje tým, že „je v jeho záujme zrušiť diskrimináciu žien na základe veku.“

555323_article_photo_osbokbl_900x.jpeg

Obavy z nedodržania princípu férovosti na strane ministerstva sú nielen trápne a cynické, ale prichádzajú aj v najhoršom možnom čase. Nový predpis vstupuje do platnosti v tomto kontexte:

  • Bezplatné interrupcie pre vekovú kategóriu 40+ boli opatrením, ktoré vyvažovalo iné formy diskriminácie a znevýhodnení. Okrem zdravotnej stránky napríklad aj prekážky, ktorým staršie ženy čelia na trhu práce. Nehovoriac o tom, že s pribúdajúcim vekom žien stúpa ich insolventnosť a riziko prepadu do pásma chudoby.

  • Ženy, ktoré sa pre interrupciu rozhodnú po štyridsiatke, už zvyčajne matkami sú a prírastok do rodiny si jednoducho nemôžu dovoliť.

  • Množstvo žien vo vyššom veku sa pre prerušenie tehotenstva rozhoduje z obavy zo zdravotných komplikácií (tie nemusia byť vždy presne indikované, čiže ani interrupcia nebude po novom preplatená).

  • Zmena prichádza v čase, kedy odborníci a odborníčky z gynekologicko-pôrodníckej oblasti volajú po úplne inej zákonnej úprave: zavedení potratovej tabletky. Vďaka nej by bolo prerušenie tehotenstva bezpečnejšie a jednoduchšie. S chemickým potratom sa totiž spájajú menšie zdravotné riziká, keďže žena nemusí podstúpiť anestéziu ani chirurgický zákrok. Slovensko patrí k jednej z mála európskych krajín, v ktorých ženy túto možnosť nemajú. Miništrant zdravotníctva však argumenty expertov a expertiek ignoruje.

  • V čase pandémie hlásia viaceré štáty nárast záujmu o interrupcie: ženy čelia ekonomickým a psychickým problémom, strachu zo straty zamestnania, prepracovanosti z dôvodu starostlivosti o domácnosť a rodinu, obavám z nedostatočnej zdravotnej starostlivosti a podmienok pri pôrode, ktoré pandémia zhoršila a pod.

  • Doterajším výsledkom pandemickej karantény je 7 miliónov neželaných tehotenstiev a 32 miliónov prípadov domáceho násilia. Zámer ženy podstúpiť interrupciu možno preto v súčasnosti pripísať aj obave o svoj život a život novorodenca. Táto situácia by mala byť skôr odrazovým mostíkom k diskusii o bezplatných interrupciách pre všetky ženy, nie príležitosťou na okliešťovanie práv niektorých z nich.


Zatemnená myseľ nášho miništranta však od týchto komplikácií abstrahuje. Život nenarodeného dieťaťa si predsa zaslúži ochranu aj na úkor životnej situácie matky. Ak to ženy odmietajú akceptovať, tak nech platia. A cítia sa pri tom rovnoprávne.


Spoplatnenie interrupcií nie je aktom zrovnoprávnenia, ale zbytočnou obštrukciou pre ženy, ktoré po nich zväčša siahajú z opodstatnených obáv o kvalitu svojho života a života svojho potomstva.

Sme za odstránenie diskriminácie všetkých žien, ktoré musia za prerušenie tehotenstva platiť. Bezplatné interrupcie pre všetky ženy bez ohľadu na vek!


ZDROJE:
https://www.zenyvmeste.sk/minister-krajci-spoplatnil...?
https://www.zenyvmeste.sk/karantena-nerovnost-nezelane...
https://dennikn.sk/.../v-parlamente-neuspel-tak.../...