FEMINISTKY.SK

Druhé pohlavie na operačnom stole
January 9th, 2022
271651821_4755746044513736_1155740967036037903_n.jpg

Deviateho januára 1908 sa narodila filozofka, socialistka a spisovateľka Simone de Beauvoir. Autorka legendárnej knihy Druhé pohlavie (1949), ktorá významne ovplyvnila celé feministické hnutie, v nej uviedla, že ženou sa ženou nerodí, ale sa ňou stáva. Ukazuje sa, že Simonin odkaz je platný dodnes. A je alarmujúce, že aj pre oblasť zdravovedy.


Chirurgia je aj v súčasnosti oblasťou medicíny, ktorej dominujú muži. Vo svetle najnovšej kanadskej štúdie však táto informácia vyznieva desivo. Ukázalo sa totiž, že žena, ktorú operuje chirurg, má o 32 % vyššiu pravdepodobnosť úmrtia a o 15 % väčšiu šancu na zlý výsledok. Ženy v starostlivosti chirurgov majú zároveň o 16 % vyššie riziko komplikácií a o 11 % vyššie riziko opätovného prijatia do nemocnice. V porovnaní s pacientmi je o 20 % pravdepodobnejšie, že sa dĺžka ich hospitalizácie predĺži.


Práca kanadského tímu je na poli medicíny priekopnícka. Ako prvá analyzuje súvislosť medzi pohlavím toho, kto sa lieči a kto operuje a výsledkami zákroku. Uskutočnili ju na vzorke 1,3 milióna pacientov a pacientok a 3000 chirurgov a chirurgičiek, čo sa dá nepochybne považovať za reprezentatívnu vzorku.


„Tento výsledok má reálne medicínske dôsledky pre pacientky a prejavuje sa väčším počtom komplikácií, opätovných hospitalizácií a úmrtí u žien v porovnaní s mužmi… Keď operuje chirurgička, výsledky najmä u pacientiek sú vo všeobecnosti lepšie, a to aj po zohľadnení rozdielov v chronickom zdravotnom stave, veku a iných faktoroch,“ upozornila spoluautorka štúdie doktorka Angela Jerath z Torontskej univerzity.


Po chirurgických sálach nepochybne pobehuje množstvo vynikajúcich chirurgov, no celkové čísla ukazujú, že lekári robia v porovnaní s lekárkami niečo výrazne inak (a horšie). Jedným z možných vysvetlení je podľa Jerath „nevedomá rodová predpojatosť“, keď chirurgovia „konajú na základe podvedomých, hlboko zakorenených predsudkov, stereotypov a postojov“. Dodala, že jedným z faktorov môžu byť aj rozdiely v komunikačných a medziľudských zručnostiach mužov a žien, ktoré sa prejavujú v rozhovoroch chirurgov s pacientkami pred operáciou.


Po prečítaní tejto správy nám nie je všetko jedno.