FEMINISTKY.SK

„Žížaly“, do Trnku!
October 26th, 2010

Generálny prokurátor Dobroslav Trnka - ako napísala diskutérka na sme.sk - „srší spokojnosťou". Takou, až sa mu zdá, že môže všetko. Napríklad toto:

Je mi jedno, či je pre SME budúcoročná voľba generálneho prokurátora jesennou témou číslo jedna alebo nie a toto je len jedno dejstvo jednej kauzy na webových stránkach denníka. Je mi tiež jedno, či bola novinárka ostrieľaná alebo nová, taká alebo onaká. To, čo je na videu, je - ak už nie sexuálne obťažovanie, tak určite - obťažovanie.

Podľa platného Antidiskriminačného zákona je sexuálne obťažovanie „verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie". Obťažovanie je zase „také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti".

Koniec rečiam o tom, že to bol len vtip či pozornosť, čo novinárka nepochopila. „Žížaly", malé aj veľké, staré aj mladé, do Trnku!