FEMINISTKY.SK

Koniec nukleárnej rodiny na Kube
September 28th, 2022
m.jpg

Po revolúcii v roku 1959 pod vedením Fidela Castra bola Kuba oficiálne – a často militantne – ateistická. Za posledné štvrťstoročie sa však stala tolerantnejšou. Otvorila sa nielen kedysi dominantnej rímskokatolíckej cirkvi, ale aj afrokubánskym náboženstvám, protestantizmu a islamu. Niektoré z uvedených cirkví túto situáciu využili a v rokoch 2018 a 2019 spustili na kampaň proti referendu o manželstvách osôb rovnakého pohlavia.


Dnes je situácia iná. V celoštátnom referende, ktoré prebehlo 25. septembra, drvivá väčšina voličstva odhlasovala 100-stranový revolučný „rodinný zákonník“, ktorý možno označiť za najprogresívnejší a najinkluzívnejší na svete. Párom rovnakého pohlavia umožňuje uzatvárať manželstvá a adoptovať si deti, uzákoňuje náhradné materstvo, rozširuje práva starých rodičov vo vzťahu k vnúčatám, ponúka nástroje proti rodovo podmienenému násiliu a na ochranu starších a podporuje páry, aby si rovnomerne rozdelili záťaž pri domácich prácach (uau!).


Hlavnou podporovateľkou opatrení bola Mariela Castro, riaditeľka Národného centra pre sexuálnu výchovu, propagátorka práv párov rovnakého pohlavia, dcéra bývalého prezidenta Raúla Castra a neter jeho brata Fidela. Podporou kampane sa možno snažila odčiniť represálie z čias vlády svojho strýka, ktorá v 60. rokoch 20. storočia rozšírila na ostrove vlnu homofóbie. V tom čase boli ľudia s neheterosexuálnou sexuálnou orientáciou odsúvaní do pracovných táborov Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) na údajnú prevýchovu. „Odteraz,“ povedala Mariela Castro, „je láska na ostrove slobody zákonom“. Miguel Díaz-Canel, prvý necastrovský predstaviteľ na čele krajiny od revolúcie v roku 1959, zas označil prijatie zákona za spôsob, ako „splatiť dlh rôznym kubánskym generáciám, ktorých rodinné konštelácie čakali na na tento zákon celé roky“.


Fotografia vyhotovená psychologickým tímom  počas hormonálnej terapie podávanej ľuďom s neheterosexuálnou sexuálnou orientáciou v pracovnom tábore UMAP (1967).jpg


Fotografia vyhotovená psychologickým tímom počas hormonálnej terapie podávanej ľuďom s neheterosexuálnou sexuálnou orientáciou v pracovnom tábore UMAP (1967).


Rastúce evangelikálne hnutie a nenáboženské konzervatívne kruhy to však vidia inak. Nové nariadenie sa im nepáči a obávajú sa, že oslabí nukleárnu rodinu. Niektorí protivládni aktivisti a aktivistky zas považujú referendum za snahu štátu zlepšiť svoj obraz v oblasti ľudských práv po brutálnom potláčaní všetkých foriem disentu v posledných rokoch.


To, čo sa udialo v týchto dňoch na Kube, je významný krok nielen pre tamojšiu populáciu: ide aj o dôležitý celosvetový precedens. Myšlienka, že komunita LGBTI chce redefinovať význam rodiny, spôsobovala dlho paniku v konzervatívnych a krajne pravicových kruhoch. Rovnosť, ochrana pred diskrimináciou a telesná autonómia sa v nich vnímali ako hrozba, ktorá podrýva a ohrozuje tzv. tradičný model rodiny. Šlo o zastrašovaciu taktiku, ktorej cieľom bolo a je odradiť verejnosť od hlasovania proti opatreniam, ktoré by mohli rozšíriť práva iných.


Ak sa diskutuje o novom chápaní rodiny, často zaznievajú obavy o bezpečnosť detí. Prípad Kuby však ukazuje, že takéto uvažovanie môže ich práva len lepšie ukotviť (nový kubánsky zákon napríklad zakazuje telesné tresty a zabraňuje manželstvám maloletých). Deti sa v súlade s novým chápaním rodiny nepovažujú za majetok svojich rodičov, ale za bytosti, ktoré si zaslúžia starostlivosť, lásku a bezpečie zo strany osôb, ktoré sa o ne starajú.


Kuba svojím novým rodinným kódexom umožňuje, aby sa univerzálny koncept lásky, rovnosti a práva na život bez diskriminácie a násilia ukotvil v realite.


ZDROJE:

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/26/cubans-vote-in-favour-of-family-law-reform-that-will-allow-same-sex-marriage

https://www.nytimes.com/2022/09/26/world/americas/cuba-same-sex-marriage-adoption.html?

https://cowlatinamerica.voices.wooster.edu/2020/05/02/the-cuban-governments-treatment-of-lgbtq-cubans-since-the-revolution/