FEMINISTKY.SK

Nevďačník Krajniak/Len aby naše deti vďačné boli
October 27th, 2022
193800716_1904795786353866_295003613889723288_n.jpg

Feministické analytičky už dekády upozorňujú na príjmovú nerovnosť mužov a žien spôsobenú nielen priamou platovou diskrimináciou, ale aj štrukturálnym znevýhodnením žien v rámci systému sociálnych dávok vrátane výpočtu dôchodkov. Rodičia, resp. osoby, ktorým je zverené dieťa do starostlivosti v ranom veku a čerpajú materskú a rodičovskú dovolenku (v kontexte nášho sociálneho systému hovoríme stále primárne o ženách), sú finančne potrestané dvojako. Počas „dovolenkovania“ prerušia kariérny postup a nezvyšujú trhovú hodnotu svojej práce a následne doplatia na ušlý príjem (a odvody) citeľne nižšími starobnými dôchodkami.


Krajniak a jeho odborná suita v júli veľkolepo oznámili, že túto skrivodlivosť napravia a nech sa ešte niekto opováži tvrdiť, že to s rovnosťou žien a mužov nemyslia úprimne. Vymysleli úžasnú vec: keď teda tie deti okrádajú svoje matky o peniaze, nech im to pekne splatia (niečo ako keď si od otca požičiate na prvé auto a potom mu to musíte splatiť). „Mama, ktorá vychovala dve deti a pôjde do dôchodku v roku 2023, dostane o 80 eur mesačne a o 960 eur ročne nižší dôchodok ako jej bezdetná kolegyňa. Túto nespravodlivosť chceme aspoň čiastočne zmierniť rodičovským bonusom,“ odkazuje nám pán minister na webstránke k novej dávke.


Zodpovednosť za vedomé a identifikované štrukturálne znevýhodňovanie osôb, ktoré čerpajú smiešne nízku rodičovskú dávku počas plných troch rokov od narodenia dieťaťa (nárok na materskú dávku totiž nevzniká viac ako 25 percentám rodičiek ako sú študentky, dohodárky, nezamestnané a rôzne ďalšie osoby), sa tak de facto presúva na ich potomstvo. Veď ak si deti slušne vychovali (a majú ich viac), tak sa to tak približne, alebo aspoň trochu, vyrovná.


Rozpačitý argumentačný posun od domnelého riešenia znevýhodňovania žien na rodičovskej dovolenke k tomu, že máme možnosť zavďačiť sa rodičom (obom) nateraz opomenieme. Nebudeme ďalej rozpitvávať ani to, že nastavenie sociálneho systému, ktorý si cení starostlivosť ako takú, je predpokladom „dobehnutia“ finančnej pokuty za rodičovstvo nielen v dôchodkovom veku, ale aj v čase poskytovania tejto starostlivosti. Krajniakova vlajková loď presadzovania rovnosti (správnych) žien a (skutočných) mužov v rodinnej politike zažíva totiž väčší fail.


Národný antidiskriminačný orgán (inštitúcia s kompetenciami vyhodnocovať dodržiavanie zásady rovného zaobchádzania) vydal minulý týždeň tlačovú správu, v ktorej predkladá argumenty, že nech už rodičovský dôchodok presadzuje čokoľvek, rovnosť to nebude. Paradoxne, nejde o diskrimináciu z dôvodu rodu (prípadne pohlavia), ale z mnohých ďalších dôvodov, ktoré antidiskriminačný zákon pozná. „Zákonodarca týmto krokom znevýhodňuje napríklad rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj rodičov tých detí, ktoré sú poberateľmi invalidných dôchodkov. V parlamente schválená novela má o to vážnejší dopad na rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí značnú časť života venujú osobnej starostlivosti, čo má vplyv nielen na výšku ich príjmov, ale aj starobných dôchodkov.“ tvrdí Stredisko. K uvedenej skupine rodičov sa pridávajú mnohé ďalšie – rodičia zo sociálne znevýhodneného prostredia, rodičia detí pracujúcich v zahraničí, rodičia, ktorým deti zomrú skôr ako im to „auto“ stihli splatiť a výpočet pokračuje.


Nieže by to bolo prvýkrát, čo niekto tieto dopady Krajniakovi vysvetľoval. Svoje zistenia tlmočilo ministerstvu aj spomínané Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré zároveň vyzvalo prezidentku Čaputovú, aby reformu vetovala. Ani ona však stanovisko antidiskriminačného orgánu nevypočula.


Jedna matka by si pomyslela, že možno o tú rovnosť ani tak nešlo…


ZDROJE:

Tlačová správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva TS_rodicovsky-bonus.pdf (snslp.sk)

Webstránka MPSVaR SR k rodičovskému bonusu k starobnému dôchodku: Ďakujeme našim mamám a otcom | Rodičovský bonus (rodicovskybonus.sk)

Kuruc, Andrej. Prečo ženy na Slovensku stále zarábajú menej ako muži. Inštitút pre výskum práce a rodiny. 2021. Prečo ženy na Slovensku stále zarábajú menej ako muži? – TOTO JE ROVNOSŤ (totojerovnost.eu)

EIGE gender Equality Index. Thematic Focus: Worklife Balance. Parental Leave Policies. 2019. Slovakia | Parental leave policies | Work-life balance | Thematic Focus | Gender Equality Index | European Institute for Gender Equality (europa.eu)

Inštitút finančnej politiky. Women Still Can't Have It All Barriers to Higher Maternal Employment in Slovakia. 2018. Women_employment_20180511_final.pdf (mfsr.sk)

Denník N. IFP pripomenul ku Dňu matiek „pokutu za materstvo“. 10. mája 2020. IFP pripomenul ku Dňu matiek „pokutu za materstvo“ (dennikn.sk)