FEMINISTKY.SK

Noc čarodejníc
April 30th, 2021
Francisco_de_Goya_y_Lucientes_-_Witches'_Sabbath_-_WGA10007.jpg

Je 30. apríl, deň sa skláňa k večeru, a my si pripomíname dve udalosti. Smrť Hitlera a noc pálenia čarodejníc alebo Valpurginu noc, ako ju spopularizoval Goethe vo svojom Faustovi. Svätá Valpurga (tiež Valburga) bola anglická mníška a misionárka. Medzi ňou a čarodejnicami nie je žiadna spojitosť – okrem dátumu z 30. apríla na 1. mája, keď sa vraj tradične konal čarodejnícky alebo čierny sabat.


Sabaty prebiehali na opustených miestach, zväčša v horách či na skalách. Ľudová predstavivosť o tom, čo sa na nich odohrávalo, bola ozaj bohatá. Obcovanie so Satanom, varenie čarodejných elixírov či mastí, nahé tance a spevy, rituálne obety zvierat i nemluvniat, svätokrádežnícke obrady a smilstvo smilstvo smilstvo.Nielen tieto predstavy boli zámienkou na prenasledovanie žien a ich obviňovanie z bosoráctva.


Description-et-figure-du-sabbat-des-sorciers-1613-From-Tableav-de-linconstance-des-mauvais-anges-et-demons-Pierre-de-Lancre.jpg


Talianska aktivistka a teoretička Silvia Federici vysvetľuje v knihe Caliban and the Witch (Kaliban a čarodejnica) inkvizíciu čarodejníc ako proces, ktorého cieľom bolo odňať moc tým ženám, ktoré kládli odpor novo vznikajúcemu kapitalizmu. Šlo napríklad o felčiarky či varičky piva, ktoré viedli roľnícke povstania či strhávali ohradzovacie ploty (takýmto spôsobom sa zaberala roľníctvu pôda).


Hon na čarodejnice v 16. a 17. storočí bol nástrojom na disciplináciu žien, ktorý im určil novú rolu a odsúdil ich na prácu v domácnosti. „Skrotené ženy”, ktoré stratili spoločenskú moc a vykonávali neplatenú reproduktívnu prácu, boli predpokladom prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. Federici poukazuje na „tajomstvo“ kapitalizmu, ktorého vznik umožnila neplatená ženská práca, otroctvo a kolonizácia.


Feministky preto na seba neraz berú podobu čarodejníc, autonómnych bytostí (v oblasti tvorivosti i sexuality), ktoré sa búrili a ktoré sa nikdy nepodarilo skrotiť. A preto práve v noci z 30. apríla na 1. mája je dovolené bosorácke vyčíňanie, pálenie ohňov a bezuzdná zábava. Oslavujú sa bosorky. No a, samozrejme, smrť führera.


ZDROJE:

https://www.bitchmedia.org/article/walpurgis-night-witches-celebration

https://www.deutschlandfunk.de/rituale-der-hexen-heia-walpurgisnacht-der-wilde-ritt-zum.2540.de.html?dram:article_id=493613

https://www.goodreads.com/book/show/403846.Caliban_and_the_Witch