FEMINISTKY.SK

Otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi
March 5th, 2010

Vážený pán premiér Robert Fico,

my, dolupodpísané, Vás vyzývame, aby ste Vy a Vaši stranícki kolegovia nezneužívali Medzinárodný deň žien.

Medzinárodný deň žien je dňom, počas ktorého si ženy, dievčatá, feministky, feministi a mnohí ďalší solidárne pripomínajú zápas za práva žien, ich ekonomickú, sociálnu, politickú rovnosť. Tento rok sa tak na celom svete deje už po stý raz.

Oslavy MDŽ sa pred rokom 1989 na Slovensku stali rituálom falošnej úcty k ženám a dovoleného sexuálneho obťažovania žien. V tejto pervertovanej tradícii spojenej s MDŽ pokračujete Vy aj Vaši stranícki kolegovia.

My ale nechceme byť predmetom estrádnych vtipov, čo znevažujú ženy. Nechceme byť predmetom Vašich osobných vyznaní, nechajte si ich pre svoje blízke a blízkych. Nechceme byť matkami, manželkami, starými matkami, ktorým sentimentálne vzdáte hold preto, aby ste na ich prácu a starostlivosť o deti a domácnosť hneď aj zabudli. Jednoducho, nechceme byť predmetom Vašej „ženskej politiky".

Medzinárodný deň žien má podľa nás dať priestor ženám a dievčatám, ich predstavám a nárokom. Preto vás vyzývame, aby ste tento deň nezneužívali. MDŽ na Slovensku - aspoň zatiaľ - nemôže patriť politikom. Medzinárodný deň žien patrí ženám a pokračujúcemu zápasu za ich práva.

S pozdravom

Ľuba Kobová, feministka a doktorandka

Johanka Maceková, feministka a sociálna pracovníčka

Zuzana Maďarová, feministka a študentka

Katarína Mádelová, kulturologička a divadelná manažérka

Erika Strapková, projektová manažérka, organizátorka a bojovníčka proti tupým rečiam a činom

Jana Cviková, germanistka a zakladateľka prvej feministickej organizácie na Slovensku ASPEKT

Jana Juráňová, spisovateľka a zakladateľka prvej feministickej organizácie na Slovensku ASPEKT

Dávid Bosý, zakladajúci člen občianskeho združenia EsFem a doktorand

Derek Rebro, literárny kritik

Dagmar Marková, vysokoškolská pedagogička

Jana Sapáková, layoutistka

Lenka Krištofová, filozofka

Monika Bosá, vysokoškolská učiteľka, feministka, (ne)volička

Soňa Wirghová, vedecká pracovníčka a normálna ženská

Janka Debrecéniová, občianska aktivistka

Jozef Vycpálek, študent

Zuzana Kostovčíková, občianka a feministka

Kristína Rebrová, doktorandka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Iveta Škripková/Horváthová, divadelníčka

Daniel Kordík, hudobník a senior library assistant

Viera Klementová, Slovensko-český ženský fond

Romana Schlesinger, Queer Leaders Forum

Marek Švajdlenka, študent Vysokej školy múzických umení

Katarína Minarovičová, EsFem

Lenka Karasová, študentka Trenčianskej univerzity a feministka s ľudskou tvárou

Miroslava Biroščáková, doktorandka

Andrea Drozdová Hrdinská, doktorandka

Marek Lukáč, Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

Elena Gallová Kriglerová, sociologička

Natália Sedlák Vendelová, feministka a výskumníčka

Ľubica Lacinová, vedecká pracovníčka

Ivana Lebedová, psychologička

Eva Filová, výtvarníčka

Hana Mikuličková, občianka a zúfalá volička

Barbora Holubová, sociologička

Eva Tomkuliaková, copywriterka

Hana Pufflerová

Jozefína Trgiňová

Adriana Lamačková, feministická právnička

Michal Rehúš, vysokoškolský pedagóg

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby

Martin Fotta, antropológ a profeminista

Jana Ondiková, scenáristka a kultúrna manažérka

Kristína Šabíková

Peter Mlynek, absolvent sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

Jana Zezulová, Možnosť voľby

Martina Hoffelner, doktorandka na Universität Wien

Zuzana Očenášová, platkyňa daní

Miro Miroslava Tížik, priateľka zdravého rozumu a sociológ

Hana Fábry, Prvé lesbické združenie MUSEION

Ivan Lesay

Kristína Pavlovičová, doktorandka, Bratislava/Wien

Dominika Borsuková, prekladateľka

Ivica Wirghová

Miša Chmelíčková, grafická dizajnérka

Natália Stanovská

Tatiana Brnová, štatutárna zástupkyňa, Žena v tiesni

Zuzana Balalová

Eva Lüttmerdingová

Michaela Bobocká, copywriterka a scenáristka

Adela Hrivnáková, študentka knihovníctva a informačných štúdií na Masarykovej univerzite

Michaela Ujházyová, matka a doktorandka

Jozef Chovanec, doktorand na Ústave anorganickej chémie SAV

Zuzana Búriková, Ústav etnológie SAV

Roman Antolík, študent sociálnej práce

Lucia Lamačková

Anna Daučíková, výtvarníčka

Eva Lamačková, partnerka, Nadared International

Martin Nuhlíček, doktorand na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Kristína Kállayová, študentka modernej Európy, Anglicko

Mária Šimovičová, absolventka teórie kultúry a single matka štyroch detí

Ľubica Trubíniová, environmentalistka

Andrej Findor, Inštitút európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Mária Candráková, fotografka

Kristína Karabová, pedagogička a feministka

Mária Krkošková

Miroslav Hlúbik, študent Žilinskej univerzity

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka, Občan, demokracia a zodpovednosť

Uršuľa Kovalyk, feministická spisovateľka a principálka Divadla bez Domova

Ľubica Trgiňová, Občan, demokracia a zodpovednosť

Soňa Szomolányi, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Jožo Bačinský, architekt

Martina Jakšová, feministka a absolventka žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Lukáš Pokrývka, geodet

Lenka Bíliková, študentka pedagogiky a biológie

Ľubica Kobová, geodetka

Jaroslav Šrank

Viktor Suchý, kníhkupec

Marta Mikuličková, dôchodkyňa

Kamila Beňová, etnologička, doktorandka, občianska aktivistka

Gabriela Magová, vedecká pracovníčka

Eva Kyseľová, doktorandka na DAMU Praha a feministka

Monika Šubrtová, hudobníčka, Urbsounds Collective

Miroslava Suchá, študentka

Jana Poljaková, absolventka Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity

Andrej Hrabovský, doktorand na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a aktivista Amnesty International Slovensko

Oľga Bartková, podnikateľka

Mária Štefánková, redaktorka

Katarína Krnová, asistentka

Janette Kitz Mikletič

Barbora Kaletová

Jana Budjasová, sociálna pracovníčka

Monika Grochová

Radoslav Tomáš, mediálny analytik a profeminista

Barbora Zahoranská

Janka Kottulová, doktorandka

Katarína Franeková

Dana Ríčiová

Ivana Kozubková, študentka psychológie

Tünde Lengyelová, historička, Historický ústav SAV

Silvia Miklíková

Peter Ľupták, nezávislý idealista

Andrea Ščerbanovská

Maja Štefančíková, študentka

Ida Želinská, v slobodnom povolaní

Barbora Ostertágová, germanistka

Alexandra Ostertágová, študentka

Eva Riečanská

Na vedomie:

Robertovi Kaliňákovi

Marekovi Maďaričovi

Dušanovi Čaplovičovi

Richardovi Rašimu

Pavlovi Paškovi

Jaroslavovi Baškovi

Vladimírovi Maňkovi