FEMINISTKY.SK

Peniaze pre rovnosť, alebo rodinu?
April 21st, 2022
og_image.jpg

Aj tento rok sa štátne dotácie na podporu rodovej rovnosti (po novom na „podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí“, čo zásadne mení pôvodnú pointu) rozdeľovali na základe náboženského presvedčenia. Žatvu tak mali prevažne konzervatívne kresťanské spolky, ktoré si pod rovnosťou žien a mužov predstavujú podporu rodiny, ale len tej, ktorá je podľa nich tá správna (mama, otec, dve zdravé biele deti). Na svoje si prišli aj anti-choice spolky.


Dotácie potečú na účty čudesných arcidiéznych rodinných centier, rodinných spoločenstiev, cirkevných zborov či farností. Ide napríklad o:

ADAMAS Viničné, ktoré organizuje napr. rodinné workshopy zamerané na „pochopenie významu povolania k manželstvu, podporu stability rodinných vzťahov,“ (9 470 €).

Familiaris Svit, ktorého cieľom je „podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rodiny so zameraním na jej spirituálny potenciál,“ (7 950 €).

Centrum pomoci pre rodinu Trnava, pre ktoré je „RODINA prioritou, ktorá si zaslúži uznanie, podporu a ochranu“ a ktoré verí, že „zdravé rodiny budú tvoriť zdravú spoločnosť a naopak, narúšaním rodín sa narúša celá spoločnosť a stáva sa zraniteľnejšou,“ (10 000 €).


Samozrejme, do očí bijú príspevky pre Fórum života (14 100 + 9 120 €), Poradňu ALEXIS (5 400 €), Spoločenstvo Ladislava Hanusa (5 700 €) či Tlakový hrniec (6 700 €).


Záborskej Fórum života snáď netreba predstavovať.


Poradňa Alexis tiež s prepojením na Záborskú je zas presne tým miestom, kam nechceš ísť ako neplánovane tehotná. V tejto poradni „​doteraz jedinej svojho druhu na Slovensku“ ti síce poradia, ale len to, že máš vlastne len jednu možnosť – neísť na zákrok. Inak už nikdy neotehotnieš, budeš mať psychické problémy a do smrti si to neodpustíš. Nesúdime, pomáhame, hej, hej. My si poradenstvo predstavujeme inak.


Spoločenstvo Ladislava Hanusa láka ovečky AKA angažovaných a vzdelaných kresťanov na akcie typu Hanusove dni. Nevedno, ako festival konzervatívneho kresťanstva napomáha rodovej rovnosti a rovným príležitostiam. Možno tak, že na rozdiel od iných konzervatívnych diskusných podujatí (napr. Do kríža) sa ho zúčastňuje aj pár žien. Alebo spoločenstvo Ladislava Hanusa buduje rodovú rovnosť tým, že si na akcie sústavne pozýva homofóbov ako kardinál Burke, Ryszard Legutko, Marián Kuffa? Alebo tak, že bojuje proti strašiaku (najmä) katolíckeho konzervativizmu – domnelej kultúre smrti, pred ktorou sú si vlastne všetci rovní?


Tlakový hrniec je známy svojimi nátlakovými debatami na školách, prostredníctvom ktorých sa napríklad snaží „vyzdvihnúť manželstvo ako ideálnu formu partnerského vzťahu a priestoru pre výchovu detí“, presvedčiť študentstvo „o devastujúcich následkoch pornografie a jej následkoch na vlastnú intimitu, vzťahy a postoje k opačnému pohlaviu“ či poukázať na to, „čo presne je nenarodené dieťa a prečo mu ako spoločnosť odopierame základné právo na život“.


Niet divu, že jednému etablovanému združeniu na pomoc obetiam násilia sa ušlo len pár stovák eur.


PROBLÉMOM TÝCHTO DOTÁCIÍ ANI NIE JE TO, KTO ICH DOSTÁVA, ALE ZA ČO. Ak má ísť o peniaze na „podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí“, nemali by ich získať skupiny, ktorých aktivity vedú či už priamo alebo nepriamo k okliešťovaniu reprodukčných práv a podpore jediného typu partnerstva a rodiny.