FEMINISTKY.SK

Pozdrav z budúcnosti: Prezidentka ocenila prácu 14 slovenských osobností
January 11th, 2012

Ak si nevie rady prítomnosť, musí intervenovať budúcnosť!

Rad Eleny Maróthy-Šoltésovej I. triedy dostali historičky Gabriela Dudeková a Tünde Lengyelová, športovkyňa Dagmar Tauferová a lekárka Mária Bellová.

BRATISLAVA. Prezidentka Slovenskej republiky pri príležitosti 119. výročia rozvoja feminizmu na území Slovenska udelila štátne vyznamenania. Ocenila nimi prácu 14 žien z rôznych sfér spoločenského života.

V priestore Feministickej rady v Bratislave si prevzali jedno z vysokých ocenení – Rad Eleny Maróthy-Šoltésovej I., II. a III. triedy a Timravin kríž I. a II. triedy. Vyznamenania sa tento rok ušli len ženám.

Rad Eleny Maróthy-Šoltésovej I. triedy udelila prezidentka historičkám Gabriele DudekovejTünde Lengyelovej za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos k rozvoju kultúry, osobitne v oblasti historických vied.

Rovnaké ocenenie získala za mimoriadne zásluhy aj športovkyňa Dagmar Tauferová.

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne v oblasti liečby tuberkulózy detí, bol Rad Eleny Maróthy-Šoltésovej I. triedy udelený zosnulej lekárke Márii Bellovej.

Šesť žien získalo Rad Eleny Maróthy-Šoltésovej II. triedy. Prezidentka ho udelila environmentálnej ekonómke Lívii Bízikovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne za celoživotné vedecké dielo v oblasti ekonomiky životného prostredia.

Ďalej trenčianskej lekárke Miloslave Kedrovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj zdravotnej starostlivosti o dieťa v trenčianskom regióne.

Biofyzička Ľubica Lacinová si Rad Eleny Maróthy-Šoltésovej II. triedy odniesla za mimoriadne zásluhy o rozvoj farmakológie a toxikológie a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Rad Eleny Maróthy-Šoltésovej II. triedy udelila prezidentka aj zosnulej právničke Zdenke Teleckej za jej mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj práva v období prvej Československej republiky, osobitne problematiky rozdielov v právnom postavení žien v slovenskej a českej časti vtedajšej republiky.

Rovnaké ocenenie udelila in memoriam sociologičke a kulturologičke Alžbete Göllnerovej-Gwerkovej za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos v oblasti sociológie a kulturológie a pozdvihnutie povedomia žien.

Za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia, osobitne v oblasti architektúry, dostala ocenenie aj teoretička architektúry Monika Mitášová.

Miestna politička Ľubica Blaškovičová si odniesla Rad Eleny Maróthy-Šoltésovej III. triedy. Prezidentka jej ho udelila za mimoriadne zásluhy o rozvoj verejného a politického života v Košiciach.

Timraviným krížom I. triedy ocenila prezidentka pracovníčku v oblasti informačných technológií Petru Popluhárovú. Ocenenie získala za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj, osobitne za zásluhy o zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyslu v oblasti informačných technológií.

Trom osobnostiam sa ušiel Timravin kríž II. triedy. Prvá profesionálna herečka Hana Meličková ho získala in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj a zosnulá archeologička Tamara Nešporová za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj, osobitne v oblasti historických vied a archeológie. Prezidentka rovnaké ocenenie udelila aj herečke Alene Sušilovej za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj.

Prezidentka poďakovala vyznamenaným za ich prácu a prínos pre spoločnosť a zdôraznila, že Slovensko potrebuje ženy, ako sú ony.

„Pre každú krajinu je šťastím, keď sa môže spoľahnúť na vzácne ženy. Bolo nám cťou stretnúť sa s vami a odovzdať vám vyznamenania. Naša spoločnosť nimi vyzdvihuje vaše zásluhy,“ adresovala oceneným.