FEMINISTKY.SK

Prečo vo výskume primátov dominujú ženy?
April 3rd, 2021
a88e6319e48156ee1919b8e17b08522a.jpg

Dnes oslavuje 87. narodeniny svetoznáma anglická biologička a odborníčka na primáty Jane Goodall. Päťdesiat rokov svojho života venovala neortodoxnému terénnemu výskumu, ktorý znamenal prevrat v chápaní živočíšnej ríše. Napísala viacero kníh, vedeckých štúdií, založila výskumný inštitút, ktorý nesie jej meno a dodnes sa angažuje v boji za ochranu šimpanzov a ďalších divožijúcich živočíchov.


Žien, ktoré zasvätili svoj život výskumu a ochrane primátov, je viac. Dokonca oveľa viac, ako je v príbuzných vedeckých odboroch zvykom. K rozvoju disciplíny prispeli mnohé významné antropologičky ako Margaret Mead, Peggy Golde a Laura Bohannon. Medzi priekopníčkami primatológie zase nájdeme dlhý zástup žien ako Frances Burton, Phyllis Dolhinow, Jane Lancaster, Alison Richard či Suzanne Ripley. Aj vďaka nim dokázala primatológia – ako jedna z mála disciplín – reflektovať výhrady voči androcentrickej interpretácii skúmaných javov a objektov a zohľadniť špecifiká oboch skúmaných pohlaví.


Primatológiu by sme mohli nazvať vedou „rovných príležitostí“. Aké faktory prispeli k tomu, že sa v nej toľkým ženám podarilo uplatniť? Tu je niekoľko vysvetlení.


1. Hypotéza „veľkých hnedých očí“ – niektorí si myslia, že za náklonnosťou výskumníčok k výskumu primátov sú materské pudy. Ženám sa vraj páči skúmať milé, chlpaté a prítulné zvieratá v pitoresknom prostredí divej prírody. Pracovné prostredie primatologičiek a objekty ich skúmania však túto teóriu spochybňujú. Primáty nie sú žiadnymi domácimi maznáčikmi a hodiny strávené ich pozorovaním v dažďovom pralese si pravdepodobne vyžadujú inú motiváciu.


2. Rodové stereotypy vo vede, ktoré hrali v prospech žien – Jane Goodall bola jednou z bádateliek, ktorú na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia oslovil kenský paleoantropológ britského pôvodu Louis Leakey s ponukou študovať ľudoopov. Leakey si vyberal ženy zámerne: tvrdil, že vynikajú trpezlivosťou, vytrvalosťou a citlivosťou voči zvieratám. Jane Goodall tak pripadla úloha skúmať šimpanzy v Tanzánii, Dian Fossey odcestovala za gorilami do Rwandy a Birute Galdikas sa zamerala na orangutany v Indonézii. Trojica vedkýň sa zvykne označovať aj ako „Leakeyovi anjeli“.


3. „Efekt National Geographic“ – ženy vraj láka na výskume primátov záujem médií. Tie celé desaťročia kŕmia publikum príbehmi krehkých výskumníčok s mláďatami šimpanzov v náručí. Je pravdepodobné, že mediálne a filmové obrazy slávnych primatologičiek ovplyvnili množstvo žien pri výbere kariérnej dráhy, ťažko ich však označiť za príčinu výrazného zastúpenia žien v odbore. Nehovoriac o tom, že médiá typu National Geographic mali na primatológiu ako vednú disciplínu skôr zhubný vplyv. Priživovali sa na príbehoch bádateliek a serióznu vedeckú disciplínu prezentovali ako romantické dobrodružstvo v štýle „mladé vedkyne naprávajú chyby bieleho muža a navracajú primáty do prirodzeného prostredia.“


4. Prevaha žien-primatologičiek sa dá pomerne presvedčivo vysvetliť charakterom samotnej disciplíny a dejinnými udalosťami. Primatológia je pomerne mladá veda (začala sa rozvíjaťod tridsiatych rokov minulého storočia) a svoj boom zaznamenala v čase, ktorý korešponduje s aktivitami ženského hnutia v Amerike a Európe (teda v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch). Záujem o životy a problémy žien, ktoré aktivistky vyvolali, mohol povzbudiť pri výbere tejto vedeckej kariéry množstvo mladých žien.


5. Niektoré teoretičky tvrdia, že ženy inklinujú k novým, rozvíjajúcim sa vedeckým disciplínam. Mnohé primatologičky v minulosti vyhlásili, že im bola táto oblasť sympatická tým, že ju tvorila pomerne úzka skupina ľudí s kolegiálnymi vzťahmi, v ktorej sa ženy presadzovali ľahšie ako v starších a etablovaných vedeckých odboroch. To, že ženy preferujú menej prestížne pozície na menej renomovaných vedeckých pracoviskách a vyberajú si nemainstreamové oblasti výskumu, potvrdili viaceré výskumy. Primatológia ako – svojho času marginálne – výskumné zameranie na rozhraní sociálnych, humanitných vied a biológie, bola svojho času prototypom takejto výskumnej oblasti.


V súvislosti s výročím narodenia Jane Goodall odporúčamefilm Jane, ktorý vznikol pred štyrmi rokmi: https://www.csfd.cz/film/541654-jane/prehled/


ZDROJE:

https://news.janegoodall.org/2019/08/07/7138/

https://people.ucalgary.ca/~fedigan/AA%20Fedigan%201994.pdf