FEMINISTKY.SK

Rádio Slovensko o MDŽ - otvorený list
March 12th, 2012

Vážená inštitúcia RTVS – programová služba Rádio Slovensko,

dňa 8. marca ste pri príležitosti MDŽ v doobedňajšom vysielaní venovali tejto problematike vysielací vstup v trvaní 24 minút – od 10:46 do 11:10 (z čoho posledných desať minút vyplnil rádiožurnál). Teší ma, že ste sa Medzinárodnému dňu žien venovali, chcem sa však spýtať, či bolo skutočne nutné rámcovať tému MDŽ zamilovanými mužmi.

Vysielací vstup pod názvom Zamilovaný mozog ste na svojej stránke doplnili stručným popisom, v ktorom doslovne uvádzate: „Dnes majú ženy svoj sviatok, pripomíname si totiž Medzinárodný deň žien! A nežné pohlavie bolo pre mužov odjakživa predmetom túžby, či skvelou umeleckou inšpiráciou. Čo sa ale odohráva v mozgu muža, ktorý je zamilovaný do ženy? Dlho bola táto otázka pre vedu nezodpovedateľnou, dnes už neurofyziológovia vedia o tom viac...“.

Takýmto spôsobom ste podľa môjho názoru úplne zlikvidovali ideu medzinárodného dňa žien, ktorý je pamiatkou politickej a občianskej angažovanosť 40 tisíc žien v New Yorku z roku 1910. Predmetom štrajku boli nevhodné pracovné podmienky pracovníčok, ako aj sociálna a spoločenská (ne)rovnoprávnosť žien. Preto považujem za minimálne nekorektné až neprístojné oslavovať MDŽ prostredníctvom túžby mužov a o ženách hovoriť len ako o predmete tejto túžby, či ako o inšpirácii tvorivých mužov – umelcov. Ak je 8. marec dňom žien, z akých dôvodov je vôbec potrebné diskutovať o chemických procesoch v mozgoch mužov? A ak je 8. marec pamiatkou na spoločenskú angažovanosť žien, prečo nehovoriť o významných ženách histórie i súčasnosti? O ich tvorivosti, inšpiráciách, dielach a úspechoch?

Súčasne, postavenie žien v spoločnosti stále nie je dostatočné. Naznačujú to štatistiky o platových nerovnostiach, o zastúpení žien na vysokých profesionálnych postoch či v politike (ako na to upozorňuje napríklad i zastúpenie Európskej komisie na Slovensku). Nie sú tieto celospoločensky významné problémy vhodnejším obsahom tematizácie MDŽ?

S úctivým pozdravom a s vierou vo Vaše skoré oficiálne stanovisko

Alexandra Ostertágová

 

List bol zaslaný 12. marca 2012 riaditeľke RTVS Miroslave Zemkovej,  riaditeľovi Sekcie programu (OZ SRo) RTVS Ľubošovi Machajovi a riaditeľovi Rádia Slovensko Vincentovi Štofaníkovi.

Ďalšie šírenie na internete je vítané :)