FEMINISTKY.SK

Seniorky tohto sveta, spojte sa!
April 23rd, 2023
a.o.-GV-©Miriam-Künzli_KlimaSeniorinnen_050-scaled.jpg

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) sa nedávno zaoberal vôbec prvou sťažnosťou v oblasti klímy. Ide o jeden z viacerých silných klimatických prípadov, ktorými sa tento rok bude ESĽP zaoberať a environmentálna, ľudskoprávna aj právnická odborná verejnosť s napätím očakáva výsledky, ktoré môžu určiť smer pre ďalšie (pripravované) klimatické žaloby. Spor iniciovala skupina švajčiarskych senioriek (KlimaSeniorinnen), ktoré žalujú vládu svojej krajiny za to, že nedostatočne bráni nárastu globálnej teploty o 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím.


Pred budovou súdu v Štrasburgu sa koncom marca zhromaždilo približne dvetisíc žien, ktoré mávali kvetmi, fúkali bubliny a zvonili kravskými zvoncami. Ich priemerný vek bol 70 rokov. Podľa členky združenia Stefanie Brander ich vláda doteraz podceňovala. „Považovali nás len za akési starenky, ktoré nemajú jasnú predstavu o problematike... a myslím si, že to sa teraz môže obrátiť proti nim,“ povedala agentúre Reuters pred súdnou sieňou.


Snímkka.PNG


Žaloba senioriek podaná na ESĽP sa odvoláva na viaceré výskumy, podľa ktorých starší ľudia nevedia tak účinne regulovať telesnú teplotu a je u nich vyššia pravdepodobnosť úmrtia počas vĺn horúčav. U žien je pritom úmrtnosť vyššia ako u mužov. Jedna z účastníčok kampane, Elisabeth Stern, povedala pre BBC: „V dôsledku zmeny klímy máme viac horúčav a staršie ženy trpia viac. Počas týchto horúčav zomierajú častejšie, ako by inak zomierali.“ Súčasťou spisu sú aj údaje o vplyvoch zmeny klímy na zdravotný stav ľudí vo vyššom veku v Európe či štatistické údaje o náraste úmrtnosti za posledné roky. Nechýbajú ani argumenty o zlyhávaní Švajčiarska a ďalších Európskych krajín v prístupe k spravodlivosti a pri ochrane práva na život, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života.


Za posledných 20 rokov sa úmrtnosť ľudí starších ako 65 rokov v Európe v dôsledku tepla zvýšila o viac ako 30 %. Švajčiarska vláda nepopiera, že zmena klímy môže mať vplyv na zdravie. Tvrdí však, že nemožno preukázať významnejšie negatívne vplyvy na ženy v porovnaní s inými skupinami obyvateľstva. V štúdii americkej Národnej lekárskej knižnice z roku 2019 sa však konštatuje, že vlny horúčav ohrozujú staršie ženy viac ako mužov. Podľa jedného z profesorov fyziológie telesných cvičení Heina Daanena to môže byť spôsobené tým, že ženské telo sa neochladzuje tak efektívne ako mužské.


Snímka.PNG


Skupina KlimaSeniorinnen vedie kampaň od svojho ustanovujúceho zasadnutia v roku 2016. Niektoré jej členky súdom dokonca poskytli vlastné zdravotné záznamy. Dúfajú, že rozsudok ESĽP bude nielen potvrdzovať to, že nedodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody negatívne ovplyvnilo výkon ich ľudských práv, ale aj v to, že bude zaväzovať vládu k zníženiu emisií oxidu uhličitého oveľa rýchlejšie, ako plánuje. Po pojednávaní v najvyššej súdnej komore sú naplánované dve ďalšie. Ak Švajčiarky uspejú, prípad môže byť významným precedensom pre všetkých 46 členských štátov Rady Európy.


ZDROJE:

https://www.bbc.com/news/world-europe-65107800

https://the-ethos.co/2000-women-sue-switzerland-over-climate-change/

https://www.reuters.com/world/europe/elderly-swiss-women-bring-european-courts-first-climate-case-2023-03-29/?