FEMINISTKY.SK

Sexizmus a sexuálne obťažovanie na slovenských fakultách
May 16th, 2022
Snímka.PNG

Michaela Žureková z denníka SME otvorila minulý týždeň dôležitú tému sexizmu a sexuálneho obťažovania na slovenských lekárskych fakultách. K téme dnes v rovnakom médiu vyšiel aj ranný podcast.


Stále čakáme na adekvátne vyjadrenia dotknutých inštitúcií, teda Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Redakcii denníka vraj minulý týždeň neprezradili, ako presne by takéto problémy riešili, ani to, či existujú programy prevencie proti diskriminačnému správaniu.


V spomínanom podcaste zaznela akurát informácia o študentskej ankete, v rámci ktorej sa okrem výučby hodnotia aj „ďalšie okolnosti“, kam môže spadať práve diskriminačné alebo sexistické správanie. Vzhľadom na takmer nulový počet podnetov v tejto oblasti by bolo treba zvážiť, či by nemala byť formulácia v dotazníku explicitnejšia. Michalea Žureková v rozhovore spomenula aj schválený Plán rodovej rovnosti na UK, ktorý by mal v budúcnosti na podobné situácie reagovať:


Problém obťažovania je pritom mimoriadne aktuálnou témou aj dnes. V budove UK na Šafárikovom námestí/Múzejnej ulici pred pár dňami nainštalovali turnikety na zvýšenie bezpečnosti v priestoroch fakulty. Situáciu bude na mieste dočasne monitorovať aj súkromná bezpečnostná služba. Univerzita k tomuto kroku pristúpila po sérii incidentov z nedávneho obdobia. Hovorí sa o obťažovaní na toaletách, dokonca o fyzických útokoch. Vo veci momentálne prebieha policajné vyšetrovanie.


Od najväčšej a najstaršej univerzity by sme čakali jasné vysvetlenie, čo sa v jej priestoroch deje. A nielen na toaletách, ale aj v prednáškových miestnostiach a kabinetoch. Taktiež by nás zaujímalo, prečo situácia dospela až do bodu, keď bolo potrebné použiť takéto disciplinujúce nástroje. Na to, že situácia na slovenských univerzitách nie je ideálna, upozornil minulý rok aj tím z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.