FEMINISTKY.SK

Teplý marec
March 4th, 2022
Promo-Facebook-Facebook feed.jpeg

V priestoroch Filozofickej fakulty UK Bratislava prebehne od 9. do 11. marca LIGHT* KVÍR FESTIVAL.Môžete sa tešiť na interaktívne prednášky, workshopy a diskusie týkajúce sa rozmanitých LGBTI+ tém od slovensko-českých organizácií a aktivistiek a aktivistov.


V tejto súvislosti upozorňujeme na dôležité texty/články/podcasty o požívaní rodovo vyváženého, neutrálneho jazyka a nebinárneho jazyka:


Rozhovor s Jakubom Sélešom o bezrode:


O preklade kapitoly o rodovo neutrálnej postave v knihe Dievča, žena, iné od Bernardine Evaristo s Luciou Halovou.


Lucia Molnár Satinská o používaní rodovo citlivého jazyka.