FEMINISTKY.SK

Udalosť
June 8th, 2022
happening-ernaux.jpg

Knihy francúzskej spisovateľky Annie Ernaux pozná aj slovenské a české čitateľstvo. V roku 1995 vyšli v českom vydavateľstve EWA v preklade Anne Kareninovej jej texty Místo a Obyčejná žena, ktoré sa venujú autorkinmu otcovi a matke (vo francúzskom origináli 1983 a 1987). Minulý rok zase slovenské vydavateľstvo Inaque v preklade Márie Michalkovej Rovnej prinieslo „autosociobiografiu“ Roky (2008). Autorke vzdáva hold aj o generáciu či dve mladší autor Édouard Louis, s ktorým ju spája písanie o sebe samej a svojej rodine.


Knihe L´Événement (2000), ktorú som čítala v anglickom preklade Tanye Leslie pod názvom Happening (2021, Fitzcarraldo Editions), sa v anglickojazyčnom prostredí dostalo pozornosti jednak vďaka početným nomináciám na literárne ocenenia a tiež vďaka jej téme. Je ňou interrupcia. Naviac interrupcia nelegálna, ktorú autorka podstúpila vo Francúzsku v roku 1963, keď študovala na vysokej škole. Text, ktorý sa Ernaux odhodlala napísať po tridsiatich šiestich rokoch od „udalosti“, sprostredkováva skúsenosti, ktorými si dnes prechádzajú ženy všade tam, kde sa obmedzuje prístup k interrupciám a reprodukčnej starostlivosti vôbec.


Sila textu nespočíva v napätí. Ak si prečítame synopsu knihy na zadnej strane obálky, dozvieme sa, že Ernaux sa neúspešne pokúsila potrat vyvolať sama. Pomoc napokon našla u anonymnej zdravotnej sestry, ale krvácanie po interrupcii ju takmer stálo život.


Ernaux text zámerne spomaľuje svojimi reflexiami procesu písania. Vie, kam smeruje, vyústenie je neodvratné. Písaním spomaľuje dej do samotnej interrupcie a svojho zotavenia a sprostredkováva tak plynutie času, v ktorom sa niečo bez jej pričinenia deje.


To niečo rozhodne nechce. Má dvadsaťtri, pochádza z prostredia triedy pracujúcich, je prvou z rodiny na vysokej škole. Triedne rozdiely celkovo v príbehu hrajú dôležitú rolu. Ernaux jednoducho nikoho, kto by jej interrupciu mohol urobiť, nepozná. Skúša všetky možné kontakty, pre okolie je však akousi kuriozitou, dievčaťom, čo to pobabralo. A keď sa pozrie v nemocnici na čerstvú slobodnú matku, ktorú podporuje len jej matka, vidí, že na spoločenskom statuse sa po narodení dieťaťa nič nemení, práve naopak. Neschopnosť zariadiť si interrupciu a jej následky nežiaduce triedne umiestnenie len posilňuje.


Nepomôžu jej ani politickí militanti z lepších tried: tí ju vnímajú skôr ako predmet prípadovej štúdie. Ruky od nej odťahuje lekár, od ktorého sa márne snaží dostať nejakú radu. Dostane predpis na penicilín a to je všetko. Známi s tvrdeniami, že veď každý predsa pozná túto anjeličkárku, tamtoho doktora, sa vynárajú až po spackanej interrupcii. Pre Ernaux je však neskoro. Po zotavení sa pokúša vrátiť späť k životu študentky. Píše diplomovú prácu a zarába si na dlh za interrupciu.


Udalosť je príbehom traumy, ktorú privodili nelegálne interrupcie. Nie je vari lepší čas na jej preklad do slovenčiny než teraz – keď je v parlamente predložený x-tý návrh na obmedzenie prístupu k interrupciám.


Annie Ernaux. Happening. London: Fitzcarraldo Editions, 2021. Preklad Tanya Leslie.


Ľubica Kobová


P. S. Na motívy knihy vznikol v roku 2021 aj rovnomenný film.