FEMINISTKY.SK

Veľká noc, cigarety a emancipácia
April 9th, 2023
bernays_main.jpg

Existujú viaceré aspekty Veľkej noci, ktoré z nej robia feministický sviatok. Jedným z nich je veselá epizóda z New Yorku 20. rokov minulého storočia, ktorá sa týka cigariet a oslobodenia žien.


Pred rokom 1920 bolo fajčenie v ženských radoch tabu. Ešte v v 19. storočí boli cigarety vnímané ako rekvizity „padlých žien“ a fajčenie ako nemorálna a skazená činnosť dievčat, ktoré sa rady zabávajú. Niektoré štáty sa snažili zabrániť ženám vo fajčení aj zákonnou cestou.


Počas prvej svetovej vojny prevzali ženy od mužov slúžiacich na fronte prácu aj zlozvyky. Ako fajčiarky však čelili posmechu. Vraj nevedeli správne držať cigarety a pri fajčení robili neporiadok. Philip Morris dokonca sponzoroval sériu prednášok, ktoré učili ženy „umeniu fajčiť“.


9e98272bc8e9aa45e4b29dc18e6bc924.jpg


George Washington Hill, prezident spoločnosti American Tobacco Company, si v tom čase uvedomil, že popularizácia fajčenia žien znásobí jeho zisky. Oslovil preto Edwarda Bernaysa, synovca Sigmunda Freuda, ktorý je dnes známy ako otec public relations a propagandy. Jeho úlohou bolo vytvoriť kampaň na tabakové výrobky zameranú na ženy. Bernays sa o stratégii radil aj so psychoanalytikom A. A. Brillom, podľa ktorého ženy túžili fajčiť pre orálnu fixáciu. Doslova povedal: „Emancipácia žien dnes potlačila mnohé ich ženské túžby. Čoraz viac žien teraz vykonáva rovnakú prácu ako muži. Mnohé z nich nerodia deti; a tie, ktoré rodia, ich majú menej. Ženské črty sú maskované. Cigarety, ktoré sa stotožňujú s mužmi, sa stávajú pochodňami slobody“.


torches-of-freedom-1.jpg


V roku 1929 sa Bernays rozhodol zaplatiť ženám za fajčenie na verejnosti. Obláčiky dymu z Lucky Strikes mali predstavovať „pochodne slobody“, ktorých cieľom bolo narušenie hraníc „správneho“ spoločenského správania žien. Akcia prebehla 31. marca počas pochodu na Veľkonočnú nedeľu v New Yorku a zúčastnil sa jej asi tucet žien vrátane známych feministických osobností. Napríklad Ruth Hale, newyorská feministka bojujúca za možnosť žien používať po vydaji svoje priezvisko, vyzývala dav: „Ženy! Zapáľte ďalšiu pochodeň slobody! Bojujte proti ďalšiemu sexuálnemu tabu!“. Pre okolie to bol šok, pretože dovtedy mali ženy povolené fajčiť len na určitých miestach, napríklad v súkromí svojich domovov.


im-233873.jpg


Výsledkom cigaretového pochodu za rovnosť bol rapídny nárast predaja cigariet. Kým v roku 1923 ženy kupovali len 5 % predaných cigariet, v roku 1929 sa tento podiel zvýšil na 12 %, v roku 1935 na 18,1 %, v roku 1965 dosiahol vrchol na úrovni 33,3 % a na tejto úrovni sa udržal až do roku 1977.


Z dnešného pohľadu vyznieva táto historka bizarne a – vzhľadom na zdravotné následky – aj skľučujúco. Kašlite preto na cigarety a radšej si sviatky užívajte v zdraví a pri čítaní ďalších podivných kapitol z dejín hnutia za emancipáciu žien.


ZDROJ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Torches_of_Freedom