FEMINISTKY.SK

Virtuálnou realitou proti domácemu násiliu
November 16th, 2021
virtualna-realita-domace-nasilie.jpg

„Každý deň musím kukať na tvoju nechutnú tvár,“ zavrčí muž na svoju partnerku. „Keď sme sa brali, bola si sexy. A teraz? Pozri sa na seba. Si odporná.“ Muž vykročí k žene, šmarí telefón na zem, jeho tvár je až hrozivo blízko.

Táto scéna našťastie nie je skutočná. Skutočná nie je ani obeť; ide o virtuálnu avatarku, ktorú vidí len muž odsúdený za domáce násilie prostredníctvom displeja upevneného k svojej hlave. Okrem displeja má násilník na rukách zariadenia na detekciu polohy a pohybov tela. 3D avatarka, ktorou sa stáva, tak presne napodobňuje jeho pohyby. Ak napríklad muž zdvihne ruku, pohne rukou aj ona. Zrkadlá vo virtuálnej miestnosti mu zároveň umožňujú vidieť odraz svojho virtuálneho ja, čo umocňuje ilúziu, že ide o jeho vlastné telo.

Trojdimenzionálne stvárnenie násilných scén z bežného života je jedným z inovatívnych prostriedkov na pomoc v boji s domácim násilím. Predpokladá sa, že násilníci, ktorým sa naskytne pohľad na domáce násilie z perspektívy obete, budú schopní empatizovať s poškodenými osobami. Samozrejme, takáto intervencia je najúčinnejšia v prípade, keď sa moderné technológie skombinujú s tradičnými terapeutickými technikami.

Aplikáciu už stihli otestovať na 20 domácich násilníkoch a 19 mužoch bez problematickej anamnézy. Pred a po skúsenostiach so simuláciou účastníci absolvovali počítačový test rozpoznávania emócií, v ktorom mali na anonymných tvárach identifikovať emócie ako šťastie, strach a hnev. Zistilo sa, že spočiatku mali páchatelia problém správne klasifikovať výraz osôb (napr. emócie strachu označili za šťastie). To zodpovedá zisteniu z predošlého výskumu, že násilní jednotlivci majú tendenciu postrádať empatiu a zle spracovávať emócie iných, čo môže prispieť k ich násilnému správaniu.

Nástroj momentálne používa aj šesť katalánskych väzníc. Nicolas Barnes, forenzný psychológ, ktorý s ním pracuje, uviedol, že „keď páchatelia začnú reláciu, veľa z nich si myslí, že je to druh hry…, ale keď sú na scéne, niečo sa v nich pohne. Niektorí páchatelia plačú.“ Barnesovi sa po tomto zážitku muži dokonca zverili s tým, že sa hanbia za svoje správanie a lepšie chápu jeho negatívny vplyv na ich rodinu. Nástroj teraz používa šesť španielskych väzníc a plánom je rozšíriť jeho využitie do celého Katalánska.

Možno vám nápad na využitie 3D reality pri riešení domáceho násilia pripadá ako z iného sveta. Nejde však o prvý prípad, keď moderné technológie prispievajú k ochrane mentálneho zdravia. Štúdie ukazujú, že napríklad pri liečbe strachu z výšok je terapia založená na virtuálnej realite podobne účinná ako konvenčná liečba. V USA sa virtuálna realita tiež používa na zmiernenie príznakov posttraumatického stresu u vojnových veteránov.

Aj na Slovensku by sa zišla podobná aplikácia. Čísla hovoria jasnou rečou. Z analýzy Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (autorka Zuzana Otčenášová) vyplýva, že „v roku 2020 bolo súdených 1944 osôb za trestné činy voči blízkym osobám. Polovicu z nich (977) tvorilo partnerské násilie na ženách, ďalších 48 % domáce násilie (928) a zvyšok (39) partnerské násilie na mužoch.“

Z dostupných policajných údajov sa dá vyčítať, že väčšina odsúdených dostala nepodmienečný trest odňatia slobody. Do väzenia išlo najviac ľudí v prípade domáceho násilia (45 %), nasleduje partnerské násilie na ženách (36 %) a pri partnerskom násilí na mužoch sa tak stalo o 20 %, čo poukazuje na fakt, že páchateľky partnerského násilia boli vo všeobecnosti súdené sa menej závažné trestné činy. Vidíme, že miera odsúdenia pri všetkých troch typoch vzťahov je pomerne vysoká, ale väčšinou sú ukladané tresty odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu.

O recidívach násilníkov po výkone trestu alebo násilníkov v podmienke nemáme údaje. Možno v rámci nápravy páchateľov a prevencie páchania ďalšieho násilia by nebolo od veci porozmýšľať nad podobnými aplikáciami s virtuálnou realitou. Alebo by to pre náš justičný a väzenský systém bola až priveľká science fiction? Veľmi dúfame, že nie.

ZDROJE:

https://knowablemagazine.org/article/mind/2021/using-virtual-reality-help-counter-domestic-abuse

​​https://www.zastavmenasilie.gov.sk/vyskumy#entry:621