FEMINISTKY.SK

Vyšla prvá slovenská prí(r)učka právneho feminizmu
February 1st, 2023
prirucka-pravneho-feminizmu.png

Právo bolo po stáročia nástrojom regulácie spoločnosti, ktorý bol zneužívaný proti ženám tak, aby ich udržiaval v postavení nesvojprávnej osoby z hľadiska zákona. Dlho boli vylučované z vykonávania právnických profesií (advokácia, súdnictvo či štátne zastupiteľstvo/prokuratúra). Privilégium vytvárať si o práve vlastné predstavy im jednoducho nepatrilo.


Zdá sa vám, že táto etapa je už dávno uzavretá? Nová publikácia pedagóga a výskumníka Dominika Šoltysa s názvom „Prí(r)učka právneho feminizmu“ svedčí o opaku. Zameriava sa predovšetkým na odhodlanie skupiny právničiek z univerzít a právnej praxe, ktoré sa nebáli prelomiť konzervatívnosť právnického prostredia. Nahlas sa ozvali, že právo nie je ničím iným než ďalším mocenským prostriedkom patriarchálnej spoločnosti. Tým vytvorili kritický smer uvažovania o práve, ktorý nehodnotí len negatívne dôsledky zákonov a súdnych rozhodnutí voči ženám, ale predovšetkým sa zaujíma o filozofické, politické a sociálne základy, z ktorých právo povstáva.


V slovenskom právnom prostredí zúfalo chýba diskusia o feministickom prístupe k právu. Paradoxne, na slovenských právnických fakultách študujú prevažne študentky a právnické profesie sa čoraz viac feminizujú. Dominik Šoltys vo svojej skvelej knihe ukazuje, že je potrebné začať hovoriť, písať a publikovať o rodovo spravodlivom práve.


Knihu si síce nezaobstaráte v kníhkupectvách, ale je dostupná online. Hor sa na štúdium právnych aspektov feminizmu!


https://unibook.upjs.sk/sk/pravnicka-fakulta/1756-prirucka-pravneho-feminizmu-pojem-charakteristika-znaky-vyvoj-a-podoby-pravneho-feminizmu