FEMINISTKY.SK

Zákaz „reklamy“ na interrupcie v praxi. Prípad Nemecko.
February 18th, 2021
150427681_3750546005033750_6102933680531849463_o.jpg


Žiaľ, téma interrupcií nás, napriek únave z nekonečných diskusií o podmienkach ich vykonávania, neopúšťa. Príkladom toho, aký obmedzujúci môže byť diskurz o reprodukčných právach, je Nemecko.

V krajine ešte stále platí zákon z čias Tretej ríše o zákaze reklamy na potraty (podobnosť s návrhom zákona Anny Záborskej čisto náhodná). V praxi to vyzerá tak, že anti-choice organizácie môžu uverejňovať akékoľvek bludy o farmakointerrupciách či postinterrupčných syndrómoch, no lekári a lekárky nesmú šíriť žiadne informácie okrem oznamu, že zákrok vykonávajú. Ak sa tomuto nariadeniu niekto vzprieči, domáce ultrakonzervatívne spolky ho obvinia z holokaustu nenarodených nemeckých detí.

151067869_3750545791700438_7309709002169239052_n.jpg


Za túto absurdnú situáciu je zodpovedný Paragraf 219a, ktorý okrem toho, že stigmatizuje interrupcie, vytvára aj informačnú asymetriu, z ktorej ťažia práve konzervatívne skupiny.

Na reštriktívnu interrupčnú legislatívnu úpravu už doplatilo viacero lekárov a lekárok. Výsledkom toho, že na svojej webovej stránke použili čo len jedno nesprávne slovo („interrupcia”) boli niekoľkotisícové pokuty.

V podobnej situácii sa nedávno ocitla gynekologička Kristina Hänel. Lekárka čelí obvineniu, že na svojej webovej stránke zverejnila praktické informácie o interrupcii. Pre hrozbu vysokej pokuty text stiahla, stále ho však možno dohľadať na internete.

Ak sa teda v Nemecku chcete dozvedieť niečo o prerušení tehotenstva, musíte doslova pátrať. Je omnoho pravdepodobnejšie, že sa na vás vyroja krvavé plody, storky o neskutočných mukách a duševných poruchách. Triezvych faktov, naopak, ako šafranu.

Podľa organizácie Doctors for Choice, ktorá združuje lekárov a lekárky s cieľom obhajovať prístup k bezpečnej starostlivosti v oblasti reprodukcie, sú potraty, dokonca i na zdravotných školách, vnímané ako etický problém. Z celkového počtu 19 tisíc gynekológov a gynekologičiek v krajine zákrok oficiálne vykonáva iba 372 z nich, v konzervatívnejšom Bavorsku dokonca len ôsmi.

Klauzula o zákaze reklamy na potratov (čiže zákaz poskytovania vecných informácií), ktorú sa ultrakonzervatívci snažia pretlačiť do zákonov aj u nás, je nebezpečná vec, ktorej účelom je obmedziť prístup k informáciám a zastrašiť lekárov a lekárky.

Nedostatok doktorov, dlhé čakačky, nátlak vyvíjaný na ženy a stigma: to všetko sú faktory, ktoré znepríjemňujú, ak rovno neničia, ženám v núdzi život.

A nakoniec si zopakujme: Interrupcia nie je hanba. Ak potrebuješ interrupciu, ozvi sa.

ZDROJE:
https://www.vice.com/…/germans-are-posting-abortion-informa…

http://www.babykaust.de/

https://www.dw.com/…/german-doctors-convicted-ov…/a-49208908

https://www.dw.com/…/german-doctor-fined-for-ill…/a-40598436

https://www.theguardian.com/…/abortion-law-germany-nazis-wo…