FEMINISTKY.SK

ZIN K MDŽ 2023
March 8th, 2023
zin_ig4.png

8. marca 2023 oslavujeme medzinárodný deň feminizmu a boja za práva nielen žien. Tento deň nebude len pripomienkou boja za volebné právo žien. Zasvätený bude queer feminizmu a boju proti patriarchálnemu útlaku. Spoločne a solidárne sa postavíme za práva LGBTQIA+, BIPOC (*poz.prekl. skratka pre angl. black, indigenous, and other people of color, ktoré odkazuje na pôvodné obyvateľstvo a osoby etník s inou farbou pleti ako bielou).


Pri tejto príležitosti vytvoril bratislavský organizačný tím akcie Dedlajn patriarchátu: kvírfeministická demonštrácia zin, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť. Prajeme príjemné čítanie.