FEMINISTKY.SK

Zomrela Meredith Tax
October 11th, 2022
meredith_tax_close_up.jpg

„O našej spoločnosti by sa dalo povedať, že privádza ženy do šialenstva,“ napísala raz významná feministická osobnosť druhej vlny Meredith Tax. V kalendári svietil rok 1970 a dvadsaťosemročná aktivistka práve pracovala na eseji „Woman and Her Mind: The Story of Everyday Life“ („Žena a jej myseľ: Príbeh každodenného života“). Text, ktorý popisuje, ako kapitalizmus a patriarchát odcudzuje ženy sebe samým, sa zaradil medzi zásadné diela amerického hnutia za oslobodenie žien. Jeho autorka hodila za hlavu vysnívanú kariéru v umeleckých a akademických kruhoch. Cítila, že vo vzduchu visí niečo dôležitejšie, čoho chce byť priamou súčasťou.


Prvou z aktivít Meredith Tax bolo založenie socialisticko-feministického kolektívu Bread and Roses (Chlieb a ruže). Uvedomovala si však, že nadšenie na vybudovanie životaschopnej skupiny nestačí a preto sa vrhla na štúdium robotníckych hnutí z konca 19. storočia. Vpred ju hnalo vedomie, že „sociálna základňa tvoriaceho sa ženského hnutia je príliš úzka, hnutie je príliš biele a aj politicky nezrelé na to, aby bolo schopné dosiahnuť svoje ciele“. Výsledkom jej výskumu bolo dielo „The Rising of the Women Feminist Solidarity and Class Conflict, 1880 – 1917“ („Ženské povstanie: Feministická solidarita a triedny konflikt v rokoch 1880 – 1917“), ktoré na svoje vydanie čakalo dlhých desať rokov – publikované bolo až v roku 1980 (a na jar tohto roku vyšlo v reedícii vo vydavateľstve Verso aj s predslovom novinárky Sarah Jaffe).


Podľa Tax na začiatku 70. rokov väčšina americkej ľavice predpokladala, že „revolúcia nastane vďaka nasledovaniu klasickej marxistickej stratégie. Tá mala spočívať v budovaní robotníckeho hnutia, až kým nebude dostatočne silné na to, aby z neho vznikla vlastná politická stranu a vo voľbách sa dostala do čela vlády. Anarchistická verzia tejto stratégie sa zakladala na predpoklade, že robotnícke hnutie získa moc prostredníctvom generálneho štrajku, nie hlasovaním vo voľbách. V oboch prípadoch boli ženy len doplnkom hlavného protagonistu: (bieleho) mužského robotníka, ktorého odvaha a sila prameniaca z kolektívu zmení a oslobodí celú spoločnosť.” Predstavy Tax sa líšili. Zápas ženského hnutia bol podľa nej s triednym bojom nielen zlučiteľný, ale pre jeho úspech bol rozhodujúci. V „Ženskom povstaní“ preto analyzovala krehké spojenectvo medzi ženami z robotníckej a strednej triedy a možnosť „zjednoteného ženského frontu“.


Napriek historickému výskumu Tax nepresedela búrlivé sedemdesiate roky za písacím strojom. V Chicagu sa zamestnala v továrni, kde ako jediná beloška pomáhala vyrábať televízne prijímače značky Zenith na nebezpečnej montážnej linke. „Prvou vecou, ktorú som sa musela naučiť, bolo privyknúť si na ťažkú fyzickú prácu. Druhou vecou bolo naučiť sa mlčať," napísala raz o tejto životnej etape na svojom blogu. „Vždy som bola bystré dievča, zamilované do vlastných nápadov. Teraz som sa musela naučiť veľmi pozorne počúvať, a to počúvať tak, ako počúvajú ľudia, keď sú v menšine. Musela som sa naučiť vnímať nielen to, čo ľudia hovoria, ale aj to, čo nepovedia, vnímať zmeny v ich hlase, reč tela,“ vysvetlila. Cieľom Tax bolo zorganizovať ostatných pracujúcich a presvedčiť ich, aby vstúpili do odborov v nádeji, že to povedie k založeniu novej komunistickej strany v Spojených štátoch amerických. Okrem toho istý čas pôsobila aj ako pomocná zdravotná sestra.


Úskalia proletárskeho života si Tax vyskúšala na vlastnej koži aj neskôr. Po tom, čo ju pre kritiku zaobchádzania so ženami v organizácii vylúčili z maoistickej skupiny October league (Októbrová liga), s ňou prerušil kontakt dokonca aj manžel, takisto člen spomínanej skupiny. Tax zostala s ročnou dcérou odkázaná sama na seba. Pre osobné problémy nezatrpkla, ale ešte viac sa aktivizovala. Na konci sedemdesiatych rokov minulého storočia spoluzaložila politickú akčnú skupinu CARASA, ktorá sa zasadzovala za právo na interrupciu a zároveň protestovala proti násilnej sterilizácii žien z etnických menšín a žien s nízkymi príjmami.


Meredith Tax písala aj beletriu a v roku 1981 vydala knižku pre deti „Families“ („Rodiny“). Tax, rozvedená slobodná matka malej Corey, v nej reflektovala rôzne podoby rodín, s ktorými sa stretávala v štátnej škole svojej dcéry na Upper West Side v New Yorku. Tridsaťdvastranové dielo vyvolalo v konzervatívnych kruhoch rozruch a vo Fairfaxe vo Virgínii sa vôbec nedalo zohnať. Problémom bolo, že zobrazovalo rozvody a rodičovstvo slobodných, gejov a lesieb.


Meredith Tax s organizovaním (sa) nikdy neprestala. Spoluzaložila Medzinárodný výbor spisovateliek PEN proti cenzorským útokom a viedla medzinárodné organizácie venujúce sa slobode slova a právam žien vrátane dvoch skupín, ktoré podporovali čisto ženské kurdské milície v severnej Sýrii.


Začiatkom roka 2022 v článku „Where Is the Women’s Movement?“ („Kde je ženské hnutie?“) uverejnenom v časopise Nation kritizovala mladé feministky za to, že sa sústreďujú na sociálne médiá, blogy a kampane a s tým súvisiaci branding. Vyzývala k tomu, aby feministické hnutie budovalo silnú, navzájom zosieťovanú štruktúru a aby bol feminizmus prítomný aj v širších ľavicových hnutiach za sociálnu spravodlivosť:


„Keď americký štát Georgia prijal zákon, ktorý kontrolu nad tehotenstvom odovzdal do rúk pravicových radikálov, a Texas zrušil právo na interrupciu po šiestich týždňoch tehotenstva, americké feministické hnutie reagovalo, ako najlepšie vedelo. Organizácia Planned Parenthood robila osvetu a lobovala, Women’s March zvolal demonštráciu a ďalšie skupiny sa aktivizovali, aby financovali cesty žien za potratom do susedných štátov. Nešlo však o žiadnu koordinovanú masovú reakciu v potrebnom rozsahu. Žiadna feministická organizácia ju totiž nebola schopná pripraviť. A ničím zásadným neprispeli ani veľké progresívne organizácie, a to napriek ich častým výzvam, aby sa utvoril jednotný front proti fašizmu. Podobne ako koncom 60. rokov, keď som sa začala aktivizovať, si aj dnešná situácia vyžaduje novú vlnu ľavicovej feministickej práce, ktorá bude spočívať vo vytvorení celo-US-americkej organizácie. Túto úlohu sme v 70. rokoch nezvládli. (...) Niektoré progresívne feministky musia budovať organizácie, ktoré dokážu fungovať v rámci širokého zjednoteného ženského frontu. A ďalšie feministky zase budú pokračovať v práci v rámci ľavice, v práci na dosiahnutí našich spoločných cieľov týkajúcich sa sociálnej spravodlivosti. Ak toto všetko nedokážeme – a zároveň nebudeme bojovať proti klimatickej zmene –, neuspejeme.“


Vytrvalá hlasateľka socialistického feminizmu Meredith Tax zomrela 25. septembra 2022 vo veku 80 rokov na rakovinu prsníka. Húževnatá ľavičiarka, proletárka a intelektuálka bude v súčasných diskusiách o smerovaní feminizmu veľmi chýbať.


ZDROJE:

Jeden z posledných rozhovorov s Meredith Tax

https://rozsixties.unl.edu/items/show/470

https://www.thenation.com/article/activism/feminism-socialism-womens-movement/

https://www.nytimes.com/2022/10/06/books/meredith-tax-dead.html

https://www.washingtonpost.com/obituaries/2022/09/29/meredith-tax-feminist-author-dead/

https://www.versobooks.com/blogs/5449-in-tribute-to-meredith-tax