FEMINISTKY.SK

Zomrela Rosemary Radford Ruether
May 30th, 2022
Who-was-Rosemary-Radford-Ruether-How-Did-She-Die-Check-1280x720.jpeg

Predminulý víkend, 21. mája 2022, zomrela vo veku 85 rokov feministická teologička a aktivistka Rosemary Radford Ruether. Ruether bola popri Elisabeth Schüssler Fiorenza a Mary Daly jednou zo zakladateliek feministickej teológie, teologického smeru, ktorý sa formoval v úzkom spojení s druhou vlnou feminizmu v 70. rokoch 20. storočia.


Na rozdiel od Daly sa však od domovskej rímskokatolíckej cirkvi neodlúčila, ale bola jej kritickou členkou. Jej žiačka Mary E. Hunt o nej v roku 2014 v článku pre National Catholic Reporter napísala: „Rosemary sa vždy identifikovala ako katolíčka, ale nikdy sa nenechala obmedzovať inštitúciou cirkvi. Hovorila, že nie je v spojení so vzdorujúcimi biskupmi, ale s tými, čo bojujú za spravodlivosť v cirkvi aj v širšom kozme.“ Slovami Rosemary Radford Ruether: „Pre mňa je katolicizmus komunitou miliardy ľudí, ktorí predstavujú množstvo rôznych vecí. S pápežom sa neidentifikujem.“


Ruether sa narodila v roku 1936 otcovi, ktorý bol členom episkopálnej cirkvi a rímskokatolíckej matke. Už od detstva tak bola vychovávaná v ekumenickom duchu. Na Claremont School of Theology absolvovala magisterské štúdium v odbore klasické jazyky a rímska história a doktorandské štúdium v odbore klasické jazyky a patristika. Doktorát uzavrela dizertáciou o literárnom a filozofickom myslení jedného z prvých cirkevných otcov, Gregora z Nyssy. Neskôr pôsobila na viacerých univerzitách v Kalifornii a vo Washingtone DC.


Pre Ruether ako aktivistku bola zásadná skúsenosť s organizovaním v hnutí za občianske práva v Mississippi v lete 1965. Podobne ako pre ďalšie feministky druhej vlny v Spojených štátoch amerických bolo práve angažovanie sa za práva černošiek a černochov na juhu USA tým, čo ju povzbudilo k činnosti v hnutí za oslobodenie žien. Po tom, čo v roku 1964 vo Washington Post publikovala článok „Prečo katolícka matka verí v antikoncepciu“ („Why a Catholic Mother Believes in Birth Control“), jej zamietli pozíciu na Immaculate Heart College v Los Angeles. Ako sama hovorila, táto skúsenosť ju poučila v tom, aby nepracovala pre katolícke inštitúcie.


V roku 1967 vydala Ruether knihu „Cirkev proti sebe“ („The Church against Itself“), v ktorej kritizovala cirkev za to, že zoči-voči novému chápaniu sexuality a manželstva zastávala svoju zastaranú doktrínu. Bol to len začiatok jej bohatej publikačnej kariéry – za svoj život vydala približne päťdesiat kníh a množstvo článkov v dôležitom rímskokatolíckom časopise „National Catholic Reporter“ alebo v periodiku združenia „Katolíci za možnosť voľby“ („Catholics for Choice“) s názvom „Conscience“ („Svedomie“). V rokoch 1983 až 2011 bola členkou správnej rady tejto organizácie. Spolupracovala tiež s „Konferenciou za svätenie žien“ („The Women’s Ordination Conference“). Do svojho písania a myslenia výrazne zapájala ekofeministickú perspektívu.


Výroky Rosemary Radford Ruether:


Snímka1.JPG


Prezentácia1.jpg


Snímka3.JPG


Snímka4.JPG


ZDROJE:

https://www.ncronline.org/news/people/life-scholar-activist-rosemary-radford-ruether

https://www.catholicsforchoice.org/wp-content/uploads/2014/01/Specialrosemaryedition2011.pdf