FEMINISTKY.SK

Čínsky precedens, ktorý mení diskurz o práci v domácnosti
February 25th, 2021
Wages-for-Housework-.png

V Číne sa vyskytol pozoruhodný precedens. Miestny rozvodový súd nariadil mužovi, aby svojej manželke vyplatil 50 000 juanov (ekvivalent 6 500 eur) ako náhradu za domáce práce počas ich päťročného manželstva.

Rozsudok sa opiera o nový občiansky zákonník, ktorý vstúpil do platnosti minulý mesiac. Podľa neho môže osoba počas rozvodového konania požadovať od partnera/partnerky finančnú kompenzáciu v prípade, ak primárne zabezpečovala starostlivosť o deti alebo starých rodičov alebo ak vykonávala väčšinu neplatených domácich prác.

Nová právna úprava by sa mala dotknúť predovšetkým ženskej populácie. Štatistické úrady v Číne potvrdzujú, že vydaté ženy strávili v roku 2016 domácimi prácami viac ako dvakrát toľko času ako ich manželia, čo je pomer väčší ako v roku 1996.

Po správe zo súdnej siene sa na internete strhli vášnivé debaty. Ich výsledok je prekvapivý. Až 94 percent osôb (z celkového počtu 427 000), ktoré sa zúčastnili online prieskumu v súvislosti s novou legislatívou, považuje finančné odškodňovanie žien za správny krok.

Množstvo ľudí (aj mužov) sa dokonca sťažovalo na to, že zákonodarcovia nezašli ešte ďalej. Nová legislatíva nemyslí napr. na „manželky na plný úväzok“. Tie nemajú nárok na žiadnu finančnú náhradu, keďže zotrvávajú vo zväzku so svojimi chlebodarcami. Mnohí a mnohé diskutujúce kritizovali aj výšku odškodného, ktoré sa im zdá – vzhľadom na rozsah domácich prác a starostlivosti – smiešne nízke.

Dalo by sa povedať, že sa Číne podarilo presadiť verziu radikálnej požiadavky talianskeho ženského hnutia spred polstoročia. V sedemdesiatych rokoch volali aktivistky zo skupiny Lotta femminista („Feministický boj“) po mzdách za prácu v domácnosti. Rovnomenná kampaň, ktorú spustili, bola radikálnym obratom v chápaní reprodukčnej práce žien. Tú aktivistky a teoretičky vnímali nielen ako imanentnú súčasť kapitalistických vzťahov, ale ako akúsi srdcovú tepnu kapitálu. Funkciu žien v reprodukcii – zastieraná a systematicky prehliadaná nielen z hľadiska kapitálu, ale i revolučnej politiky – bolo treba podľa nich konečne vyniesť na svetlo a vyvodiť z nej dôsledky.

Snaha aktivistiek pripísať práci žien v domácnosti peňažný ekvivalent však bola viac ako reálnou požiadavkou myšlienkovým experimentom, ktorý mal demonštrovať fakt, že domáca práca je práca ako každá iná. V súlade s revolučným pozadím skupiny ju preto bolo treba, rovnako ako klasickú námezdnú prácu, zrušiť.

Každopádne, čínska legislatíva je vítaným posunom od zneviditeľňovania a devalvovania práce žien v domácnosti k problematizácii podmienok jej vykonávania. Sme zvedavé, či niektoré z ďalších krajín naberú odvahu a vezmú si z nej príklad.

ZDROJE:
Článok o novej čínskej legislatíve a súdnom rozhodnutí: https://www.theguardian.com/…/woman-awarded-7700-for-five-y…?


Text kolektívu Kolektivně proti kapitálu aj o aktivitách skupiny Lotta Feminista: https://protikapitalu.org/…/silvia-federici-mzda-proti-dom…/