FEMINISTKY.SK

24 hodín na nohách
July 6th, 2021
samaritan.jpg

Pracovať na živnosť, no napriek tomu nemať kontrolu nad svojím pracovným časom. Drieť sedem dní v týždni a napriek tomu zarábať menej, ako je zákonom stanovená minimálna mzda. A do toho si z času na čas vypočuť rasistickú alebo sexistickú poznámku. Chodiť domov len na návštevu, kým nezačne ďalší turnus. Priniesť domov toľko, aby sa dalo aspoň trochu slušne žiť. Vitajte vo svete opatrovateliek v Rakúsku.


O tom, že byť opatrovateľkou nie je žiadna selanka, azda nikto nepochybuje. Zužovanie a odopieranie ich práv je však čoraz väčším problémom. Potvrdzuje to aj posledný výskum Amnesty International. Organizácia d novembra 2020 do mája 2021 mapovala, ako sa v Rakúsku žije a pracuje tridsiatim dvom ľuďom, ktorí mali buď priame alebo nepriame skúsenosti so sektorom 24-hodinovej starostlivosti. Medzi respondentkami bolo šesť Sloveniek a sedem Rumuniek, ktoré v tom čase alebo v minulosti pracovali ako opatrovateľky v domácnosti v Rakúsku.


Výskum zachytáva aj vplyv pandémie na opatrovateľské povolanie: ešte viac ho zneistila. Cestovné obmedzenia spôsobili, že opatrovateľky boli nútené predlžovať pracovné zmeny, aby nenastal výpadok v poskytovaní starostlivosti starším ľuďom po zatvorení hraníc. Následne sa ocitli v nekonečnom kolotoči starostlivosti bez akejkoľvek ochrany pred nadmerne predĺženým pracovným časom a odopierania práva na pravidelné prestávky na odpočinok. Niektoré ho museli vydržať aj vyše šiestich týždňov. To je len zlomok komplikácií, ktorým opatrovateľky museli čeliť a ktoré správa podrobne zaznamenáva.


Snaha o zmenu tejto neudržateľnej situácie vychádza z viacerých strán. Za zmienku stojí napríklad Iniciatíva za zlepšenie podmienok v 24h opatrovaní, ktorá má stovky členov a členiek zo Slovenska. Jej zakladateľka Simona Ďurišová sa dlhodobo venuje pracovnoprávnym a sociálnym otázkam opatery. V sektore 24-hodinovej starostlivosti pracovali obaja jej rodičia.


Simona získala nedávno aj hlavnú cenu za inovácie v sociálnej oblasti SozialMarie. Projekt s názvom Arbeitskampf und Pflege, na ktorom sa podieľala, sa zasadzuje o posilnenie pozície pracujúcich v 24-hodinovom opatrovateľstve. Cenu Simona získala ako spoluzakladateľka organizácie IG-24, ktorá vznikla v priebehu koronakrízy a je strešnou organizáciou Iniciatívy 24 a spolku DREPT pre rumunské opatrovateľské pracovné sily.


Viac informácií o ocenení a aktivitách Iniciatívy 24 a IG-24: https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/stories/3106932/.