FEMINISTKY.SK

Dobrá správa zo súdu
November 14th, 2022
Snímka.PNG

Najvyšší správny súd rozhodol, že žiadať chirurgickú zmenu pohlavia ako podmienku tranzície je protizákonné. Rozhodol v prospech ženy, ktorá na matrike vo Zvolene žiadala o zapísanie zmeny pohlavia z mužského na ženské. Úrad to odmietol s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k zmene pohlavia prostredníctvom chirurgického zákroku. Po tom, ako Krajský súd v Banskej Bystrici v podstate len potvrdil argumentáciu matriky, skončil prípad na Najvyššom správnom súde.


Ten neakceptoval názor krajského súdu, ktorý striktne trvá na požiadavke chirurgického zákroku. Slovenská legislatíva ňou totiž explicitne nepodmieňuje akceptáciu zmeny pohlavia. Neupravuje ani typ dokumentácie, na základe ktorej sa zmena pohlavia (v skutočnosti prepis rodu) vykoná.


Rozhodnutie prichádza v čase, keď skupina iniciatívnych laikov z konzervatívneho krídla žiada premiéra Eduarda Hegera, aby odmietol odborné usmernenie vo veci tranzície a štandardného diagnostického a terapeutického postupu pre transrodové osoby. Táto skupina v podstate v rozpore s medzinárodným, moderným medicínskym konsenzom pretláča konverznú terapiu a nazýva vypracované expertné stanovisko za ideologické, rozumej riadené tzv. genderloby, gender či lgbt ideológiou a inými vymyslenými úsloviami.


Pre systematické úsilie tejto skupiny slovenská legislatíva nerozoznáva pojem rod, ba čo viac, toto slovo sa aktívne vymazáva aj z inštitúcií (pozri Ministerstvo práce, sociálnych vecí, rodiny) a odborná obec je nútená hovoriť o „zmene pohlavia“ a transsexualizme (zastaraný pojem). Hlasná laická skupina tak potom môže tvrdiť, že „zmena pohlavia nie je biologicky možná“, aj keď hovoríme o prepise rodu. V tomto kontexte treba vnímať aj rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu, kde sa naplno ukázalo tápanie jednotlivých úradov v tejto otázke a spoliehanie sa na predpotopné vnímanie trans osôb redukujúce ich na biologické telá.


Podrobnejšie o tejto hlasnej iniciatíve hovorí psychiater Michal Patarák, ktorý sa dlhodobo venuje problematike tranzície a podieľal sa na príprave odborného spomínaného usmernenia o „zmene pohlavia“ čiže „prepise rodu“.