FEMINISTKY.SK

Manifest Nevyhnutného štrajku 8. marca
February 19th, 2021
EASTmanifesto.rodchenko.png


Manifest siete Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST), ktorý dnes uverejňujeme, je odrazom toho, čomu sa venujeme a v hrubých rysoch naznačuje, ako o veciach premýšľame. Pripájame sa ním k výzve skupiny, ktorá volá po spolupráci naprieč krajinami v rámci boja za lepšie podmienky pracujúcich žien.


Sme to my ženy, bez ktorých sa svet po pandémii nevráti späť do svojich koľají. Vykonávame kľúčovú prácu, a napriek tomu žijeme v biednych podmienkach: naša práca je nedostatočne finančne ohodnotená a má nízku spoločenskú hodnotu, buď nemáme žiadnu prácu, alebo jej máme priveľa, sme nútené žiť v preplnených priestoroch a neustále si obnovovať povolenia na pobyt. Doma aj na pracoviskách sa každý deň stretávame s násilím zo strany mužov. Máme dosť násilia a vykorisťovania a odmietame mlčať! Preto sme sa začali organizovať v sieti Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST), ktorá prepája ženy, migrantky a pracujúce zo strednej, východnej a západnej Európy zápasiace so spomínanými podmienkami. Všetkých ľudí, ktorí bojujú proti kapitalistickému, patriarchálnemu a rasistickému násiliu vyzývame, aby sa 8. marca pripojili k nášmu štrajku!


8. marca štrajkujeme proti vykorisťovaniu našej produktívnej a reprodukčnej práce. Práca, ktorú vykonávame ako zdravotné sestry, upratovačky, učiteľky, predavačky v potravinách, sezónne pracujúce, pracujúce v logistike, platené či neplatené pracujúce v domácnosti a opatrovateľky detí, starých a chorých ľudí je esenciálna a drží spoločnosť nad vodou. Najmä v čase, keď sú zatvorené školy a škôlky, padá bremeno starostlivosti o deti a domácej práce na naše plecia. Počas pandémie mnoho z nás prišlo o prácu aj preto, že sme sa museli starať o deti a domácnosť. A hoci je práca, ktorú vykonávame doma aj na pracoviskách, nevyhnutná, býva degradovaná.

8. marca štrajkujeme proti mohutnejúcemu patriarchálnemu násiliu! Národné vlády zneužívajú pandémiu na upevňovanie stisku patriarchátu: v Poľsku ide o snahu o ďalšie obmedzenie prístupu k potratom, v Turecku sa diskutuje o odstúpení od záväzkov Istanbulského dohovoru; v Maďarsku dochádza k obmedzeniam práv trans rodových osôb a k odporu voči LGBTQ komunite. Aj keď nám hovorili, že máme „zostať doma, zostať v bezpečí“, veľa z nás nemá žiaden domov. A pre mnohé ďalšie sú ich domovy všetkým možným len nie bezpečným priestorom, pretože žijú s násilnými partnermi a počas lockdownu čelia zvýšenému domácemu násiliu. Sme terčom otvoreného útoku, ktorý nás núti zotrvať v úlohe otrokýň spoločnosti, doma podriadených a vonku vykorisťovaných.


8. marca štrajkujeme proti rasistickému a vykorisťovateľskému režimu pracovnej mobility! Ako ošetrovateľkám a sezónnym pracujúcim z východnej Európy, ktoré cestujú za zamestnaním, nám bolo „umožnené“ dostať sa do západných krajín a vykonávať v nich esenciálnu prácu. Museli sme to však robiť na vlastné riziko, bez ochrany alebo sociálneho zabezpečenia. Naša práca udržiava v chode (zdravotnú) starostlivosť na Západe, zatiaľ čo na Východe sa zdravotníctvo rúca na plecia prepracovaných a nedostatočne vybavených pracujúcich. Migrantky a utečenkyne z krajín EÚ aj mimo nej žijú v preplnených ubytovniach, táboroch a pracujú v nebezpečnom prostredí, pričom nemajú nárok na rovnaké finančné ohodnotenie ako miestne obyvateľstvo. Na nerovnomerne rozdelenej mape Európy platia migrantky najvyššiu cenu za pandémiu, pretože práve ony sú vykorisťované v najvyššej miere.

Rázne vystupujeme proti tomu, aby sme boli považované za kľúčové pracujúce len preto, aby nás mohli vykorisťovať a utláčať! Inšpirované predchádzajúcimi a prebiehajúcimi bojmi staviame na skúsenostiach z globálneho štrajku žien, štrajku poľských žien a feministických bojov v Argentíne za právo na potrat. Vzhliadame k protestom a štrajkom zdravotných sestier, lekárov, opatrovateliek (detí) či logistických a sezónnych pracujúcich v Bulharsku, Gruzínsku, Rakúsku, Rumunsku, Veľkej Británii, Španielsku, Taliansku, Nemecku a Francúzsku. Poučili sme sa z boja proti rumunským zákonom zakazujúcim diskusiu o „rode“ vo vzdelávaní, z globálnych mobilizácií migrantov a demonštrácií za černošské životy. Na základe týchto kolektívnych skúseností z boja a ich sily požadovať zmenu súčasného stavu vyzývame ženy, pracujúce, migrantky a LGBTQI + ľudí, aby sa pripojili k Nevyhnutnému štrajku na medzinárodný deň žien, 8. marca. Náš štrajk sa snaží narušiť aktuálne podmienky nášho útlaku a nárokuje si hlas v plánoch hospodárskej obnovy. Štrajkom bojujeme za tieto požiadavky:

Oslobodenie od patriarchálneho násilia vo všetkých jeho formách! Násilie páchané na ženách nevnímame ako izolovanú udalosť, ale ako súčasť patriarchálneho systému, ktorý nás núti zotrvať v úlohe opatrovateliek. Odmietame niesť bremeno esenciálnej práce v podobe násilia a obťažovania. Sme proti útokom ultrakonzervatívnych vlád a požadujeme bezpečné, legálne a bezplatné interrupcie a antikoncepciu v každej krajine. Žiadame okamžité zastavenie politických a legislatívnych útokov na komunitu LGBTQI+.

Vyššie mzdy pre všetkých! Náš feministický boj o mzdy nie je namierený len proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, ale aj proti kapitalistickému zriadeniu, ktoré vytvára a reprodukuje oveľa viac mzdových hierarchických vzťahov medzi pohlaviami a etnikami, národnosťami i celými regiónmi. Zatiaľ čo pre bohatých je pandémia príležitosťou na hromadenie bohatstva, my ťaháme za kratší koniec a musíme znášať bremeno úsporných opatrení. Stačilo! Nežiadame iba mzdovú rovnosť pohlaví, ale aj vyššie mzdy pre všetkých pracujúcich! Požadujeme nadnárodné prerozdelenie bohatstva! Poďme si vziať späť to, čo je naše!

Bohato financované a inkluzívne sociálne zabezpečenie naprieč štátmi! Odmietame plány hospodárskej obnovy, ktoré pokračujú v znižovaní nákladov na celé desaťročia krátené sociálne dávky pre ženy a migrantov. Chceme prepojiť boje o blahobyt, sociálnu podporu a zabezpečenie naprieč štátmi Aj keď sa sociálne podmienky v jednotlivých krajinách líšia, vychádzajú zo sexistickej a rasistickej deľby práce a mzdových rozdielov, ktoré vytvárajú hierarchie medzi ženami rôznych národností. Tieto hierarchie chceme zmeniť na spoločný boj proti patriarchátom poznačenému sociálnemu systému naprieč štátmi!

Bezpodmienečné európske povolenie na pobyt pre všetkých migrantov, utečenkyne a žiadateľov a žiadateľky o azyl! Odmietame spôsob, akým vlády a šéfovia vydierajú migrantov a migrantky. Na to, aby získali alebo si obnovili povolenie na pobyt, musia splniť nereálne ekonomické a inštitucionálne požiadavky. To núti migrantky, najmä z krajín mimo EÚ, akceptovať za iných okolností neprijateľné pracovné podmienky.

Bezpečné a lepšie bývanie pre všetkých! Už v marci 2020 sme boli ponorené v hlbokej bytovej kríze. Počas pandémie sa naše domy ešte viac spolitizovali, a to bez nášho súhlasu či možnosti túto situáciu akokoľvek ovplyvniť! Požadujeme adekvátne a finančne dostupné bývanie pre všetkých, s dôstojnými bytovými podmienkami a nájomnou istotou! Žiadame okamžitý presun osôb, ktoré zažili domáce násilie, do bezpečného prostredia!

Naším štrajkom chceme ukázať, že náš život a boj sú nevyhnutné! Spojme preto sily bez ohľadu na hranice štátov. 8. marca chceme vyzvať všetkých, aby zviditeľnili silu našej práce a použili ju ako zbraň na stanovenie podmienok pre postpandemickú obnovu!

Voláme po štrajkoch na pracoviskách i mimo nich, po demonštráciách, pochodoch, zhromaždeniach, flashmoboch, symbolických akciách, pañuelazos a ruidazos – so zelenými šatkami a rámusom ako v Argentíne! Tlačme na odbory, aby podporili štrajk žien! Hľadajme spoločne spôsoby, ako zviditeľniť naše rozmanité boje a prepojme ich naprieč hranicami.

Vyzývame všetky ženy, migrantky a pracujúce, ktoré zdieľajú našu víziu a požiadavky, aby sa k nám pripojili na verejnom zhromaždení 21. februára, kde budeme diskutovať o perspektívach nášho nevyhnutného štrajku!

Naša práca je nevyhnutná, náš život je nevyhnutný, náš štrajk je nevyhnutný!

Pozývame všetky a všetkých, ktoré a ktorí sa s týmto manifestom stotožňujú, aby ho podpísali, šírili kde sa len dá, aby ho preložili do svojho materinského jazyka a oslovili tak viac žien, migrantiek a pracujúcich.

Zoznam signatárov: https://www.transnational-strike.info/2021/01/25/essential-strike-manifesto-for-the-8th-of-march/


125017300_109248667663566_7048799121994454209_o.jpg