FEMINISTKY.SK

Nedeľné du(c)hov(n)é okienko
November 28th, 2022
lgbt-bible.png

V Teplej vlne je tentoraz rozhovor s Iv Poliakovou, ktorej bolo v jej pôvodnom cirkevnom spoločenstve zakázané prijímať sviatosť len preto, že žila so ženou. Zamýšľa sa nad tým, čo pre LGBT+ veriace osoby vlastne znamená advent, a hovorí o tom, ako sa takým osobám žije na Slovensku, keď nemajú podporu v kresťanskom spoločenstve.


https://www.youtube.com/watch?v=F0kO62KPH00&feature=youtu.be


Epizóda podkastu No práve so starokatolíckym kňazom, programovým riaditeľom novovznikajúceho centra Staré lýceum a ľudskoprávnym aktivistom Martinom Kováčom. Martin Kováč diskutuje o tom, prečo sa veľká časť spoločnosti sťažuje na to, že je prenasledovaná za svoju vieru, o tom, aký je stav náboženských slobôd na Slovensku a ako Anna Záborská čoby ombudsmenka (ne)zastáva práva ľudí s iným ako väčšinovým vierovyznaním.


https://noprave.podbean.com/e/neviera-po-slovensky/


Rozhovor s evanjelickou farárkou Annou Polckovou o prijatí queer ľudí v cirkevných spoločenstvách, o potrebe právnej úpravy pre vzťahy rovnakého pohlavia či iných oblastí v živote LGBTI+ ľudí, o zodpovednosti konzervatívcov za útok na Zámockej, o potrebe zmeny definície lásky v slovenských cirkvách a mnoho inom.


Anna Polcková: „Žiaľ, aj pri tejto príležitosti cirkev ukázala, že LGBTI+ ľudom vie dať len pekné, ale všeobecné a neadresné reči o láske, a akoby čakala, že im to bude stačiť. Cirkev len prízvukovala pokoj, len aby sa zachoval status quo. Výsledkom takéhoto prístupu k LGBTI+ ľuďom je ich utrpenie a nenávisť.

Kým nebudeme ako veriaci ľudia schopní prejsť od slov ku skutkom a ako cirkev vedieť pomenovať svoju rozpačitosť, zbabelosť, alibizmus a nemohúcnosť – v prístupe k riešeniu oblasti života LGBTI+ ľudí medzi nami, nepohneme sa ďalej, budeme stáť na mieste.

Pred omšou som vnímala opatrné nádeje LGBTI+ ľudí, že teraz sa niečo prelomí, pochopí, ukáže. A nestalo sa nič.“


https://www.aktuality.sk/clanok/O9nW8vO/fararka-polckova-je-pomylene-vyvijat-na-lgbti-ludi-tlak-aby-sa-rozhodli-ci-budu-milovat-boha-alebo-cloveka/