FEMINISTKY.SK

O mŕtvych len dobre?
September 2nd, 2023
320429201_1815053265536026_5648582059557721944_n.jpg

Dobrý človek, ktorý toho pre Slovensko toľko urobil. Človek vysokej intelektuálnej kvality a kresťanskej integrity. Už spočíva v božom náručí. Toľko zo spomienkových statusov uvedomelých a hodnotovo ukotvených smútiacich za psychiatrom Alojzom Rakúsom, ktorý zomrel 28. augusta. Na Rakúsa niektorí a niektoré spomínajú ako na rozhľadeného odborníka a humanistu. Iní a iné zase upozornia na jeho prešľapy, no blahosklonne konštatutú, „kto si bez viny, hoď kameňom“. Radíme sa k tretiemu táboru, ktorý si nemyslí, že o mŕtvych len dobre. V prípade Rakúsa na to dupľom nie je dôvod.


  • Alojz Rakús stál pri zrode KDH. S touto stranou bol úzko spätý, ako jej nominant bol poslancom NR SR, a v rokoch 1990 až 1992 aj ako minister zdravotníctva. Pod jeho patronátom sa zrušili celotýždňové jasle. Taktiež bol predsedom Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov a, čo vypovedá o všetkom, členom Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS a Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve.

  • V nultých rokoch razil doktrínu kultúry života a smrti (pápež Ján Pavol II.), bol horlivým odporcom interrupcií, je známy svojou antiinterrupčnou a antifeministickou pastoráciou na internátoch.

  • Negatívne sa podpísal na živote LGBT+ komunity. Ako zástanca averzívnej terapie lial do svojich pacientiek a pacientov alkohol, keď si pozerali erotické teplé obrázky. Zvracivý reflex pritom pripisoval odporu voči homosexuálnemu styku.

  • O Rakúsove „odborné názory“ v otázkach LGBT+ sa opierala najtvrdšia katolícka politická kohorta. V roku 2002 bol prehlásený za homofóba roka v ankete Eliška (predchodca dnešnej anticeny Homofób roka) pre výrok: „Ja by som povedal, že homosexualita je istá porucha, ktorá klasicky bola definovaná ako prevažne emočná porucha, ktorá bráni tým jedincom takto zameraným, aby rozvinuli v sebe emočne spôsob heterosexuálneho správania. Uspokojivá až úplná efektívnosť liečby homosexuality sa dosiahla u viac ako u 50 percent pacientov a niekde sa spomína 52 percent.“

  • V roku 2014 spolu s religióznym tvrdým jadrom „odborníkov, lekárov a psychológov“ vo svojom stanovisku prispel k udomácneniu strašiaka menom „gender ideológia“ a vystúpil proti „rodovému scitlivovaniu detí“.


KDH mu ďakuje za dlhoročnú službu pre Slovensko. A čo my ostatné?


Na fotke hore: kardinál Tomko, Alojz Rakús, Vladimír Krčméry, Miroslav Mikolášik


ZDROJE:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/679464-zomrel-jeden-z-prvych-ministrov-zdravotnictva-po-revolucii-alojz-rakus/

https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230830014

https://www.lesba.sk/atribut/2002/01/13/vitazmi-ankety-atributu-su/

http://www.impulzrevue.sk/article.php?25

https://www.katolickenoviny.sk/bioeticke-forum/category/bioeticke-forum/article/ochranme-deti-pred-gender-ideologiou.xhtml