FEMINISTKY.SK

Pokus o ústavne konformný výklad pojmu pohlavie
February 28th, 2023
334066595_891276765484455_2036017374252648752_n.jpg

Poslanecká skupina zložená z Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej (Sme rodina), Anny Andrejuvovej, a Anny Záborskej (Kresťanská únia v rámci OĽANO), prichádza s ďalším spásonosným nápadom. Predložila návrh zákona, ktorého cieľom je poskytnúť „ústavne konformný výklad pojmu pohlavie“. Návrh jednoznačne stanovuje, za akých podmienok možno zmeniť rodné číslo danej osoby.


Tento úkon aktuálne spočíva v predložení lekárskeho posudku o zmene pohlavia, ktorý zákon nešpecifikuje. Navrhovaná novela určuje, čo má posudok potvrdzovať a dokladovať. Prakticky to znamená, že na preukázanie nesprávne určeného pohlavia bude potrebný genetický test. Poslanecká štvorka totiž berie do úvahy len biologickú realitu a neuvedomuje si, že transrodovosť je o subjektívnom prežívaní daného človeka. Ak by návrh prešiel, transrodové osoby by museli splniť nesplniteľnú podmienku a znemožnilo by im to právnu tranzíciu.


A ako hodnotia nadprácu poslanca a poslankýň transrodové osoby? „Akékoľvek znemožnenie tranzície, či už medicínskej, alebo tej právnej, je hazardovanie so životmi ľudí, ktorí sú rovnakou súčasťou tohto štátu ako ktokoľvek iný,“ hovorí slovenský transrodový muž Benn Wright v texte Mie Žurekovej zo SME.


Návrh zákona má podľa predkladajúcich „pozitívne sociálne vplyvy (rovnosť príležitostí)“ a vraj má aj „pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu“. Nevieme síce, ako sa týmto zákonom zvýši rovnosť príležitostí, ale neprekvapilo by nás, keby mal zákon pozitívny vplyv skôr na nárast počtu osôb, ktoré sa rozhodnú žiť v krajine, kde nečelia neustálej diskriminácii.


Návrh plánujú konzervatívci predložiť na najbližšej schôdzi v polovici marca.


V tejto súvislosti pripomíname ešte aj petíciu za stiahnutie a prepracovanie hanebného návrhu zákona o inštitúte dôverníka.


ZDROJE:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=9179&fbclid=IwAR0_n9UrSJZ1JW0GOmapE9jdCz7xCUXT7keW4hOUSHKlHrLgbQXzedtB57E

https://domov.sme.sk/c/23141079/lgbt-trans-tranzicia-zaborska-zakon-rodne-cislo.html?