FEMINISTKY.SK

Rodinná devolúcia
June 1st, 2022
rodinna-revolucia-nici.jpg

Tento status mal vzniknúť už pred dvoma týždňami, ale publikujeme ho paradoxne na Medzinárodný deň detí. Mal byť o tzv. prorodinnej revolúcii a plánovala ho vytvoriť skupina žien, ktoré sú matky, ale aj nie sú matky, žijú v rodinách, ale aj osamote. Ich znechutenie z toho, čo sa skrýva za „prorodinnými opatreniami“, však viedlo k apatii. Vznikol preto len krátky text o tom, že nové opatrenia sú výsmechom, najmä pre ženy.


„Prorodinný balíček“ propaguje, resp. sa na ňom priživuje pestrá parlamentná skupina. Podporovatelia bielych pracujúcich „mamičiek“, úplných a početných (najlepšie kresťanských) rodín, fašistických ideálov či odporkyne reprodukčnej slobody. Všetci a všetky, ktorým záleží na (výhradne slovenských!) rodinách. Dnes vraj majú dôvod na radosť. Ako napísala Anna Záborská z Kresťanskej únie, „vďaka všemohúcemu Bohu sa naša politika dostala do situácie, že došlo aj na podporu rodín“.


Prevádzka rodín, ktorým sa má údajne pomôcť, je prevažne na pleciach žien. Nové opatrenia, ktoré im majú situáciu uľahčiť, však na ne kladú nemalé nároky. Očakáva sa, že sa zmenia na:

  1. Trpezlivé čakateľky na rodinné prídavky (ich zvýšenie totiž reálne pocítia až budúci rok).

  2. Neúnavné a technologicky zručné manažérky. Náplňou ich práce bude narábanie s aplikáciou, ktorá ich premení na obsedantné nahlasovačky dochádzky, jej kontrolórky a hodnotiteľky niečoho, čoho sa samy nemôžu zúčastniť. (Nehovoriac o tom, že aplikácia predpokladá smartfón a internet, ktoré automaticky diskvalifikujú rodiny z vylúčených lokalít.)

  3. Mzdárky, ktoré držia „hubu a krok“. Tejto skupine pracujúcich totiž pripadne neľahká úloha vypočítavať daňový bonus po novom, a teda ďalšia pracovná záťaž, o zaplatení ktorej môžu len snívať.


A myslí táto politika aj na slovenské teplé rodiny, ktoré sa v kategórii rodinných práv ocitli na poslednom mieste rebríčka EÚ, spoločne s Poľskom, Litvou a Rumunskom? Odpoveď asi poznáte.


Je množstvo spôsobov, ako by sa rodinám dalo pomôcť. Uvítali by napríklad konečne toľko sľubované nájomné byty, finančné príspevky na bývanie, zvýšenie prídavkov na deti vo výške zohľadňujúcej infláciu či adekvátnu ochranu pred prepadom do chudoby. Dalo by sa zatraktívniť školstvo, dofinancovať školské kluby, zvýšiť platy učiteľom a učiteľkám, voľnočasovým pedagógom/-čkám a iným pedagogickým i nepedagogickým pracujúcim. Táto skupina pracujúcich márne čaká na splnenie predvolebných sľubov: vláda im odkázala, že si predsa polepšia prostredníctvom prídavkov a bonusu. Čiže bezdetní alebo ľudia s vyrastenými deťmi dostanú figu borovú. V prípade teplých rodín by sa zas konečne mohol vytvoriť právny rámec na ich uznanie a podporu.


Prorodinná pomoc nie je reálnou pomocou. Tie, ktoré budú na prídavky frfľať, však budú za nevďačné povaľačky. Tie, ktoré si aplikáciu na krúžkovné ani nestiahnu, budú za obmedzené ignorantky a krkavčie matky. Tie, ktoré si vypýtajú vyšší plat za neúnosnú drinu pri výpočte daňových bonusov, budú odmietnuté. A tie, ktoré už nemajú, nemôžu alebo nechcú mať rodiny, nebudú nič – pre „prorodinné krídlo“ jednoducho neexistujú.


Širšie pozadie prorodinného balíčka a jeho rodové aspekty dobre zhrnula aj Paula Cat Recycat.

Odporúčame aj zaujímavý podkast o tom, aký dopad bude mať balíček na hladové doliny (nápoveda: pramalý):

https://domov.sme.sk/c/22922074/matovic-balicek-inflacia-reportaz.html#


ZDROJE:


https://www.facebook.com/DajmeDetomHlas/posts/529138128997213

https://dennikn.sk/2865744/kruzkovne-je-nezmyselne-vravi-riaditelka-skoly-v-bystranoch-kde-maju-byt-kruzky-ked-sa-deti-ucia-na-dve-zmeny/

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/628517-matovicov-danovy-bonus-kto-si-polepsi-najviac-a-kto-najmenej-6-prikladov/

https://www.facebook.com/plavakova/posts/406190804848900