FEMINISTKY.SK

Vyhlásenie solidarity s palestínskym bojom
May 19th, 2021
LE soli svk.jpg

Prinášame vám preklad stanoviska kolektívu LeftEast k izraelsko-palestínskeho konfliktu s názvom „Vyhlásenie solidarity s palestínskym bojom".


Jednoznačne odsudzujeme nedávnu eskaláciu pretrvávajúceho násilia voči Palestínčanom a Palestínčankám zo strany osadnícko-kolonialistického štátu Izrael. Tá najnovšie nadobudla formu núteného vyhostenia rodín z okupovanej štvrti Šejch Džarach vo východnom Jeruzaleme, útokov na veriacich v mešite Al-Aksá počas ramadánu, brutálneho leteckého bombardovania obkľúčeného Pásma Gazy a násilia namiereného voči palestínskym komunitám v Izraeli zo strany rasistickej polície a lynčujúcich davov. Žiadame okamžité zastavenie očividne asymetrického násilia posledných dní a trváme na tom, že jediné spravodlivé riešenie situácie v regióne spočíva v uznaní základných ľudských práv palestínskeho obyvateľstva vrátane práva na sebaurčenie a práva na návrat pre všetkých utečencov.


Uvedomujeme si, že toto násilie sa objavuje v kontexte prebiehajúcich etnických čistiek, apartheidu a vyvlastňovania, uzákonených od založenia osadnícko-kolonialistického štátu, ktorého vznik umožnila britská koloniálna správa Palestíny. Proces kolonizácie vyvrcholil Nakbou alebo „katastrofou“, ktorá v roku 1948 vyústila do úmyselného a systematického masového vyháňania palestínskeho obyvateľstva. Tento proces vyvlastňovania sa deje doteraz a sprevádzajú ho vlny vojenskej agresie, okupácie a osídľovania ako aj právne domnienky presadzované izraelským právnym aparátom. Tieto akty legalizovanej diskriminácie a násilia dublujú víziu „veľkého apartheidu“ bývalého juhoafrického režimu a ich zámerom je popierať základné ľudské práva Palestínčanov a Palestínčaniek na území, ktoré bolo odjakživa ich domovinou, a takisto konštruovať demografickú a legislatívnu realitu, v ktorej sa uprednostňuje židovské obyvateľstvo pred Palestínčanmi. Táto stratégia v skutočnosti vytvára podmienky pre emigráciu Palestínčanov tým, že ich zadržiavajú v getoizujúcich bantustanoch, ktoré ovláda izraelský donucovací aparát. „Mierový proces“ – pokiaľ vôbec niečo také skutočne existuje – sa ťahá už celé desaťročia, ale v rámci neho sa urobilo len pramálo pre to, aby sa situácia zmenila. Zato sa prehĺbila dynamika apartheidu a zintenzívnili osídľovacie aktivity.


Uznávame tiež, že minulý i súčasný fašizmus, antisemitizmus a islamofóbia v našom regióne, teda v strednej a východnej Európe, napomohli spôsobu, akým došlo k založeniu izraelského štátu. Táto história sa podpisuje pod súčasnú politiku štátov v našom regióne voči Izraelu/Palestíne. Ako odjakživa upozorňovali pokrokové židovské hlasy, koloniálny a reakčný charakter sionizmu sa často pretavoval do spolupráce s pravicovými a často výslovene antisemitskými režimami počas studenej vojny i po jej skončení. Diplomatické spojenectvá a vojenské väzby hodné miliárd amerických dolárov viedli od začiatku 90. rokov 20. storočia k tomu, že desiatky postsocialistických vlád sa zapojili do militarizácie izraelského štátu a udržiavania výnimočného stavu vo vzťahu k Palestínčanom. Izrael vyzbrojoval režimy, ktoré v našom regióne páchali etnické čistky a genocídu, od balkánskych vojen v 90. rokoch až po najnovší konflikt v Náhornom Karabachu. Zároveň poskytuje technológie na zabezpečenie hraníc, ktoré sa využívajú pri rasistickom riešení súčasnej utečeneckej krízy v Európe. Je zaujímavé, že do bilaterálnej vojenskej pomoci medzi Izraelom a týmto regiónom sú zapojené pravicové režimy krajín ako Poľsko, Maďarsko, Estónsko, Rusko, Ukrajina a Rumunsko, ktoré systematicky popierajú svoju úlohu v holokauste a ktoré často rozvíjajú antisemitský diskurz o súčasných „globálnych elitách“.


V tomto kontexte nevnímame palestínsky boj ako ojedinelú udalosť, ale skôr ako ústredný bod v dnešných protikoloniálnych bojoch za spravodlivejší a správnejší. Cesta k spravodlivosti v Palestíne je – vzhľadom na to, že hovoríme o regióne s bohatou históriou násilných etnických konfliktov a vyhostení – zložitá. Právo na sebaurčenie pre palestínsky ľud považujeme za jedinú cestu k bezpečnému a dôstojnému životu Palestínčanov i Izraelčanov. S týmto vedomím je kolektív LeftEast odhodlaný podporovať oprávnený boj palestínskeho ľudu za ukončenie apartheidu a za slobodu, sebaurčenie a návrat utečencov. V tomto duchu podporujeme progresívne kolektívy a hnutia v postsocialistickom regióne v tom, aby: (1) pokračovali v boji proti antisemitizmu a islamofóbii na domácej pôde i v celej Európe, pretože tieto formy rasizmu v zásadnej miere kŕmia pravicové a fašistické politiky a hnutia v našom regióne; (2) si preštudovali a zvážili, či neprijať výzvu palestínskej občianskej spoločnosti k bojkotu, odliv kapitálu a sankciám (BDS) ako konkrétny akt solidarity; a (3) ďalej skúmali a presadzovali ukončenie momentálneho vojenského obchodu s Izraelom, ktorý prispieva k porušovaniu ľudských práv súčasne vo východnej a strednej Európe a v Izraeli/Palestíne.